Κουφάλια:Οι εθελοντές πυροσβέστες εκπαιδεύονται

ΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΙ

Το Σάββατο 1 Απριλίου 2023, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκηδόνος, πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση των Εθελοντών Πυροσβεστών του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού Κουφαλίων στη χρήση αναπνευστικών συσκευών ανοικτού και κλειστού κυκλώματος από στελέχη της πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γιαννιτσών.

   Η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση που έγινε από τον Ανθυποπυραγό Κιάο Γεώργιο και τον Πυρονόμο Κυριακίδη Ανέστη, εντάσσεται στο πλαίσιο εκπαιδευτικών δράσεων της Π.Υ. Γιαννιτσών  για τη βελτίωση της ασφάλειας των Εθελοντών Πυροσβεστών και κατ’ επέκταση των πολιτών.