Κουφάλια:Πωλούνται γερανογέφυρα και ταφικά είδη

Πωλείται γερανογέφυρα και ταφικά είδη (διακοσμητικά και άλλα)

Τα είδη είναι σκαλιστά στο χέρι και δίνονται σε τιμές κόστους λόγω συνταξιοδότησης

Πληροφορίες κ.Νίκος 6936 935566