Κουφάλια:Στο ΔΣ του Κέντρου Πολιτισμού ο Δ.Γκογκίδης

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι το εξής:

Άννα Μυκωνίου, Πρόεδρος και Καλλιτεχνική Διευθύντρια

Αθανάσιος Μιχαηλίδης, Διευθύνων Σύμβουλος

Δημήτρης Φίστας, Αντιπρόεδρος

Χρήστος Παπασωτηρίου, Μέλος

Δημήτρης Γκογκίδης, Μέλος

Ελευθερία Τέτουλα, Μέλος

Θέμιδα Βελένη, Μέλος

Μαρία Ασανιώτου, Μέλος

Λουΐζα Αυγίτα, Μέλος

Το ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ είναι ο φορέας πολιτισμού της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Σκοπός του είναι η ενίσχυση και προαγωγή της πολιτιστικής ζωής και καλλιτεχνικής παιδείας και δημιουργίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

H κυριότερη δραστηριότητα του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ είναι η διοργάνωση και προώθηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Ιδρύθηκε το έτος 1996 και κατά τα χρόνια της λειτουργίας του έχει να επιδείξει σημαντική παρουσία στα πολιτιστικά δρώμενα, αρχικά του Νομού Θεσσαλονίκης και τώρα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, υλοποιώντας εκδηλώσεις είτε με αυτοδιοργανώσεις είτε σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με Πολιτιστικούς και Κοινωνικούς Φορείς, ή με Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.