Κουφάλια:Συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου-Τετάρτη 24/01

Συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, και τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 184 του N. 4635/19, που θα γίνει στις: 24/01/2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 07:00 μ.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ1ο : Γνωμοδότηση περί εκμίσθωσης κοινόχρηστων χώρων για εγκατάσταση Λούνα Πάρκ στην Κοινότητα Κουφαλίων για χρονική περίοδο ΑΝΔΡΙΑΔΑ και ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ.

ΘΕΜΑ 2ο:Καταγραφή ακατοίκητων οικοπέδων εντός αστικού ιστού των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Χαλκηδόνος.

ΘΕΜΑ 3ο:Ενημέρωση προς τους αθλητικούς συλλόγους για σωστή χρήση του Δημοτικού Σταδίου όσον αφορά τους προβολείς.

ΘΕΜΑ 4ο Αξιοποίηση του Πάρκου ΟΤΕ με όργανα εξωτερικής γυμναστικής.

ΘΕΜΑ 5ο: Γνωμοδότηση – έγκριση για την Πολεοδομεία – Μελέτη – Τροποποίηση – Αναθεώρησης Ρυμοτομικού Σχεδίου Κουφαλίων.