Κουφάλια:Το νέο Δ.Σ. του Φ.Ο.Ο.Κ.

Την Τετάρτη 6/3/2024 συνεδρίασαν τα εκλεγέντα μέλη του νέου Δ.Σ. του Φ.Ο.Ο.Κ. και κατόπιν ψηφοφορίας μεταξύ των εξέλεξαν για

Πρόεδρο του Συλλόγου τον κ. ΓΙΩΡΓΟ ΜΠΟΣΚΟΓΛΟΥ ,

Αντιπρόεδρο την κ. ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΑΡΓΕΤΑ ,

Γραμματέα τον κ. ΓΙΩΡΓΟ ΜΑΝΤΣΙΟ ,

Ταμία την κ. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ( ΓΙΩΤΑ)

και Ειδικό Γραμματέα τον κ. ΝΙΚΟ ΜΠΟΣΚΟΓΛΟΥ .