Κουφάλια:Το νέο Δ.Σ. του Πολ.Συλ. « ΤΟ ΚΑΒΑΚΛΙ »

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ « ΤΟ ΚΑΒΑΚΛΙ »

Σε  σώμα  συγκροτήθηκε  το  νέο  Διοικητικό  Συμβούλιο  του  Εκπολιτιστικού  Συλλόγου  Κουφαλίων   «ΤΟ ΚΑΒΑΚΛΙ»

Η  σύνθεση  του  νέου  7μελούς  Δ.Σ  του  Συλλόγου  έχει  ως  εξής:

Πρόεδρος  Λυτούδης  Γιώργος

Αντιπρόεδρος Λυτούδης  Νίκος

Γεν. Γραμματέας Γκορτσίλας  Σταύρος

Ταμίας Κούση  Σόνια

Έφορος  γεν. καθηκόντων Γεωργιάδου  Λένα

Υπεύθυνος  εκπ. εκδηλώσεων Καράλη  Μαρία

Υπεύθυνος  δημ. σχέσεων Παπαγκιντσίδης  Δημήτρης

Αναπληρωματικά  μέλη: Ζωγράφου  Μαρίνα

Χασογλάνη  Μαρία

Το  νέο  ΔΣ  ευχαριστεί  όλους  τους  συγχωριανούς  που  συμμετείχαν  στις  εκλογές  του  Συλλόγου  και  υπενθυμίζει  ότι  η  παρουσία  όλων  στα  κοινά  του  Συλλόγου  είναι  απαραίτητη  και  αναγκαία  για  τη  ζωτικότητα  και  τη  συνέχειά  του.

Με  εκτίμηση,

Το  ΔΣ