Κουφάλια:Ζητείται Τεχνικός Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

“Τεχνικός Φωτοβολταϊκών Συστημάτων”

Ο τεχνικός θα είναι υπεύθυνος για την παροχή υποστήριξης σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς. Θα θέτει σε λειτουργία τους Φ/Β σταθμούς, θα υποστηρίζει την αντιμετώπιση προβλημάτων και ζητημάτων τηλεφωνικά και κατά περίπτωση θα παρέχει επιτόπια υποστήριξη συντήρησης και επισκευής.

Αρμοδιότητες • Κατασκευή, Έλεγχος και θέση σε λειτουργία φωτοβολταϊκών σταθμών. • Συντήρηση φ/β σταθμών. • Τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη. • Οργάνωση και διαχείριση αποθήκης.

Προσόντα & Απαιτήσεις

• Ευελιξία, Όρεξη και Ενθουσιασμό. • Καλή γνώση Αγγλικών. • Ύπαρξη διπλώματος οδήγησης. • Σε περίπτωση άνδρα υποψήφιου, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. • Δυνατότητα για ταξίδια στις τοποθεσίες των έργων.

Επιθυμητά προσόντα

• Εμπειρία στην εγκατάσταση ή συντήρηση φ/β συστημάτων ή άλλων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων • Δίπλωμα / πτυχίο ηλεκτρολογίας ή συναφούς κλάδου • Εμπειρία στην εξυπηρέτηση πελατών

Το νέο μέλος θα ενταχθεί στην ομάδα του σέρβις και αναμένεται να συμβάλλει ενεργά στην επιτυχημένη διαχείριση ενός συνεχώς αυξανόμενου χαρτοφυλακίου φ/β σταθμών.

Στοιχεία επικοινωνίας Αποστολή βιογραφικού σημειώματος με email στο info@pvsolutions.gr