Κυρία αναλαμβάνει την φύλαξη και δημιουργική απασχόληση παιδιού, οικιακές δουλειές/ ή  Φροντίδα ηλικιωμένης

Κυρία, με εμπειρία και υπευθυνότητα, αναλαμβάνει την φύλαξη και δημιουργική απασχόληση παιδιού, οικιακές δουλειές/ ή  Φροντίδα ηλικιωμένης ”

Κα Κατερίνα -Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6971857238