Λ.Συσπείρωση:Να αφήσουμε τα θα, και να μιλήσουμε σοβαρά

Να αφήσουμε τα θα, και να μιλήσουμε σοβαρά

Στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο συζητήσαμε το αίτημα του εργολάβου που κάνει την αποκομιδή των σκουπιδιών για να αυξήσουμε τη σύμβαση του κατά 50% με αναλυτική μελέτη των εξόδων του όπως τα παρουσίασε ο ίδιος.

Ο δήμαρχος με την υπηρεσία του δήμου που ασχολήθηκε με την κατασταση εξοδων του εργολάβου αντιπρότεινε η αύξηση να είναι 25%. Η αντιπολίτευση φυσικά δεν μπορούσε σε προεκλογική περίοδο να ψηφίσει μια τόσο μεγάλη αύξηση. Επειδή ο δήμαρχος δεν έχει την πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου τελικά δεν πέρασε καμία αύξηση που θα επηρέαζε φυσικά ανάλογα και τα δημοτικά τέλη. Το θέμα πήρε αναβολή επομένως για μετά τις εκλογές με τον καινούργιο δήμαρχο να το αντιμετωπίσει έχοντας εξασφαλίσει το 60% των συυμβούλων από την πρώτη Κυριακή.

Για τους εργαζόμενους όμως στην υπηρεσία καθαριότητας του εργολάβου αυτό είχε τραγικές συνέπειες, όταν ο εργολάβος αφού δεν πήρε την αύξηση, για να μετριάσει το κόστος μετέτρεψε τις συμβάσεις εργασίας τους από οχτάωρη εργασια σε πεντάωρη με την αντίστοιχη φυσικά μείωση των αποδοχών. Η εντολή του μάλιστα στους εργαζόμενους είναι μετά τις 5 ώρες να σταματάνε την αποκομιδή με αποτέλεσμα τα σκουπίδια να συσωρεύονται ήδη όπως παρατήρησαν και πολλοί δημότες.

Να σημειώσουμε εδώ ότι για να ζητήσει αυτή την αύξηση 50%, ένα από τα επιχειρήματα του εργολάβου ήταν ότι στα 3 χρόνια που έγινε η σύμβαση τα μεροκάματα των εργατών του αυξήθηκα από 29 σε 32€δηλαδή 3 ολόκληρα ευρώ……

Είμαστε λοιπόν στο σημείο εργαζόμενοι και δήμος να είναι όμηροι στον κάθε εργολάβο μιας και η υπηρεσία καθαριότητας δεν μπορεί να οργανωθεί και να λειτουργήσει από τη μια μέρα στην άλλη.

Η Λαϊκή Συσπείρωση για το θέμα της καθαριότητας έχει πάγια θέση, η καθαριότητα να γίνεται με οργανωμένη υπηρεσία καθαριότητας από το δήμο σε αντίθεση με όλες τις άλλες παρατάξεις που συναινούν στο να γίνεται αυτή από εργολάβο.

Το επιχείρημά τους ότι το κόστος με τον εργολάβο είναι μικρότερο άρα υπάρχει όφελος οικονομικό για τους δημότες δεν ευσταθεί, γιατί δοκιμάστηκε σε μια δημοτική ενότητα πριν από χρόνια και αποδείχθηκε ότι το κόστος ήταν μικρότερο, αναγκάστηκε μάλιστα μάλιστα τότε ο εργολάβος να μειώσει κατά πολύ τις απαιτήσεις του.

Επειδή στις μέρες μας ακούμε από τους υποψήφιους δημάρχους πολλά θα και μακρόπνοα σχέδια που έχουν στο νου τους να εφαρμόσουν, τους καλούμε να απαντήσουν αν μέσα σε αυτά περιλαμβάνεται και μια υπηρεσία καθαριότητας που θα λειτουργεί με ευθύνη του δήμου, με εργαζόμενους που θα αμείβονται κανονικά, με πλήρη δικαιώματα και με δημότες που θα ξέρουν ότι τα λεφτά που πληρώνουν είναι τα ανταποδοτικά όπως ορίζει ο νόμος και όχι κέρδη για τους εργολάβους.

Και για να μη μας πουν ότι αυτό είναι αδύνατο τους υπενθυμίζουμε ότι τα ανταποδοτικά έκλεισαν με ταμείο 900.000€ την προηγούμενη χρονιά, άρα με αυτά τα λεφτά μπορούσε ο δήμος να ξεκινήσει μια υπηρεσία καθαριότητας, όπως πρότεινε η Λαϊκή Συσπείρωση.

Η καθαριότητα, η ύδρευση και η αποχέτευση είναι βασικές υπηρεσίες, που πρέπει να προσφέρει ο ίδιος ο δήμος με δικά του μέσα.