Λουδίας:ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ-Καθαγιασμός Υδάτων & Ρίψη Σταυρού (vid-φώτο)

Λουδίας:ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ-Καθαγιασμός Υδάτων & Ρίψη Σταυρού (vid-φώτο)  Γιώργος Μτλ