Μ.Μοναστήρι-Λουδίας:Προβλήματα στην υδροδότηση

Προβλήματα υπήρχαν σήμερα στην υδροδότηση σε Μ.Μοναστήρι και Λουδία λόγω βλάβης στο δίκτυο της ΕΥΑΘ ΑΕ.

Εξειδικευμένο συνεργείο της ΔΕΥΑΘ βρίσκεται από το απόγευμα και προσπαθεί να αποκαταστήσει την βλάβη.