Μ.Μοναστήρι:Η νεανική χορωδία που θα ψάλλει την Μ.Παρασκευή

Έτοιμη είναι η νεανική χορωδία του Μ.Μοναστηρίου που θα ψάλλει την Μ.Παρασκευή.

Η χορωδία απαρτίζεται από νέες του χωριού όπου ψάλλουν την Μεγάλη Παρασκευή τον επιτάφιο θρήνο του Ιησού Χριστού.

Συστάθηκε το 1961 με ιδρυτή της τον αείμνηστο ιερέα Νικόλαο Πιστοφίδη, ενώ τα τελευταία χρόνια χορωδός της είναι ο ιεροψάλτης του Ναού Νικόλαος Ευάγγελος Γιαννακίδης.

Σκοπός της χορωδίας είναι η μετάδοση της ” παράδοσης” από γενεά σε γενεά.