Με νέο μόνιμο επιστημονικό προσωπικό θα ενισχυθεί ο Δήμος Χαλκηδόνος

Με νέο μόνιμο επιστημονικό προσωπικό θα ενισχυθεί ο Δήμος Χαλκηδόνος

Με νέο μόνιμο επιστημονικό προσωπικό πρόκειται να ενισχυθεί, έπειτα από πολλά χρόνια, ο Δήμος Χαλκηδόνος, μέσω της προκήρυξης 13Κ/2021 του ΑΣΕΠ, για την πλήρωση 1.468 μόνιμων προσλήψεων προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Δήμους και Περιφέρειες της χώρας, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στις 20 Ιανουαρίου.

Οι ειδικότητες που αναμένεται να καλυφθούν μέσω της εν λόγω προκήρυξης είναι οι εξής:

1 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1 ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

1 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής – η οποία γίνεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ – αρχίζει στις 20 Ιανουαρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 7 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Αναλυτικά μπορείτε να δείτε την προκήρυξη 13Κ/2021 εδώ: https://bit.ly/34sJO5d