ΜΗΤΙΣ ΚΔΒΜ – ΚΕΚ Κουφάλια: Επιδοτούμενο Πρόγραμμα “Εγκατάσταση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας” 2024

Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Π3-75.1 – “Εγκατάσταση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας” για νέους αγρότες, ηλικίας 18-40 ετών. Οι αιτήσεις αναμένεται να ανοίξουν τον Σεπτέμβριο του 2024.

Σκοπός του προγράμματος είναι η προσέλκυση και διατήρηση στον τομέα νέων σε ηλικία γεωργών, η διευκόλυνση της βιώσιμης επιχειρηματικής ανάπτυξης σε αγροτικές περιοχές καθώς και η προώθηση της απασχόλησης, της ανάπτυξης, της ισότητας των φύλων, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής των γυναικών στη γεωργία.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η παροχή κατ’ αποκοπή οικονομικής στήριξης σε νέους προκειμένου να εγκατασταθούν για πρώτη φορά ως αρχηγοί σε γεωργική εκμετάλλευση, υλοποιώντας επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης της γεωργικής τους εκμετάλλευσης.

Το ποσό στήριξης παρέχεται υπό την μορφή κεφαλαίου μη επιστρεπτέας ενίσχυσης (κατ’ αποκοπή ποσό) και διαμορφώνεται ως εξής:

Εκμετάλλευση με προσανατολισμό στη φυτική παραγωγή ή/και τη μελισσοκομίαΕκμετάλλευση με προσανατολισμό στη ζωική παραγωγή
Μόνιμη κατοικία σε κανονική περιοχή30.000 ευρώ40.000 ευρώ
Μόνιμη κατοικία σε περιοχές ορεινές ή μειονεκτικές ή σε μικρά νησιά έως 3.100 κατοίκους ή σε Περιφερειακές Ενότητες με πληθυσμιακή πυκνότητα έως 35 κατοίκους / τετ. χλμ.32.500 ευρώ42.500 ευρώ

Η παρέμβαση Π3-75.1 συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης «Ε.Γ.Τ.Α.Α.») και από το Ελληνικό Δημόσιο.

To ΜΗΤΙΣ ΚΔΒΜ – ΚΕΚ Κουφάλια έχει σχεδιάσει και υλοποιεί πρόγραμμα κατάρτισης 150 ωρών στην “Γεωτεχνική Εκπαίδευση Νέων Αγροτών”. Η παρακολούθηση του προγράμματος είναι υποχρεωτική για τους νέους αγρότες που κατέχουν μόνο απολυτήριο Γυμνασίου και επιθυμούν να ενταχθούν στην επιδότηση.

Επικοινωνήστε ΑΜΕΣΑ με το ΜΗΤΙΣ ΚΔΒΜ – ΚΕΚ Κουφάλια για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με το επιδοτούμενο πρόγραμμα Νέων Αγροτών.

ΜΗΤΙΣ ΚΔΒΜ – ΚΕΚ Κουφάλια

Διεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου και Μ. Μπότσαρη, Κουφάλια

Τηλέφωνα: 231 231 7214, 2391 30 1180

Facebook: https://www.facebook.com/kdvmmetis

Instagram: https://www.instagram.com/kdvm.metis/