Σύγχρονο Πολεοδομικό Σχεδιασμό αποκτά ο Δήμος Χαλκηδόνος 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Σύγχρονο Πολεοδομικό Σχεδιασμό αποκτά ο Δήμος Χαλκηδόνος 

Εγκρίθηκε η ένταξη του Δήμου Χαλκηδόνος, μετά από σχετικό αίτημα που είχε υποβληθεί από τον Δήμο μας, στο εμβληματικό Πρόγραμμα Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων «Κωνσταντίνος Δοξιάδης», του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Σκοπός των προγραμμάτων εκπόνησης μελετών Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ) είναι η ταχεία ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού για περιοχές όπου ο σχεδιασμός είτε δεν υπάρχει, είτε είναι παρωχημένος, με γνώμονα την επίλυση χρόνιων προβλημάτων, καθώς και τη ριζική και αποτελεσματική αντιμετώπιση ειδικών ή έκτακτων περιστάσεων και ιδίως: την αντιμετώπιση κρίσιμων χωρικών προβλημάτων, την προώθηση έργων και προγραμμάτων υπερτοπικής κλίμακας ή στρατηγικής σημασίας, τα προγράμματα αστικής ανάπλασης ή περιβαλλοντικής προστασίας, την αντιμετώπιση σοβαρών συνεπειών από φυσικές καταστροφές και τις παρεμβάσεις στο πλαίσιο προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με τις πλήρεις και σύγχρονες μελέτες ΤΠΣ θεσπίζονται χρήσεις γης, όροι δόμησης, περιοχές προστασίας, περιοχές ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων, οριοθετήσεις ρεμάτων, περιοχές ειδικών αστικών κινήτρων, δίκτυα μεταφορών και κατασκευών και άλλα σχετικά.

“Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την ένταξη του Δήμου μας στο παραπάνω πρόγραμμα. Η αναθεώρηση των παλιών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ) των Δ.Ε. Αγίου Αθανασίου και Χαλκηδόνος, μέσω της εκπόνησης νέων ΤΠΣ, σε συνδυασμό με το πρόσφατα εγκριθέν ΓΠΣ της Δ.Ε. Κουφαλίων, θα δώσουν τη δυνατότητα σε όλη την επικράτεια του Δήμου μας, να αποκτήσει ένα σύγχρονο πολεοδομικό σχεδιασμό”, τόνισε ο Δήμαρχος Χαλκηδόνος Σταύρος Αναγνωστόπουλος συμπληρώνοντας ότι: “Αυτό θα είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για το μέλλον, όπου πάνω του θα στηριχθεί όλη η διαδικασία ορθολογικής ανάπτυξης και οργάνωσης της περιοχής μας”.

“Σε δύσκολες εποχές συνεχίζουμε τη δράση και το έργο μας, τόσο με άμεσες μικρές και μεγάλες παρεμβάσεις βελτίωσης των υποδομών και της καθημερινότητας των πολιτών μας, όσο και με στοχευμένες μακροπρόθεσμες ενέργειες, που θα εξασφαλίσουν ένα λαμπρό αναπτυξιακό μέλλον, για το Δήμο Χαλκηδόνος και τους κατοίκους του”, κατέληξε ο κ. Αναγνωστόπουλος