Βαθύλακκος: Ζητείται φροντιστής για κλινήρη άτομο

Ζητείται φροντιστής για τον γιό μου Κωνσταντίνο που είναι 15 χρονών…ο Κωνσταντίνος είναι κλινήρης.
Φέρει τραχειοστομια και γαστροστομία
Οι ώρες απασχόλησης είναι οι ώρες εργασίας μου
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε με στο 6978742280
Περιοχή Bαθυλακκος Θεσσαλονίκης