Ξεκίνησαν οι εγγραφές των Μαθητών στην Επαγγελματική Σχολή ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ ΚΙΛΚΙΣ

Ξεκίνησαν οι εγγραφές των Μαθητών στην Επαγγελματική Σχολή ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ ΚΙΛΚΙΣ
Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να γίνει:
1. Ηλεκτρονικά μέσω του άμεσου συνδέσμου https://tinyurl.com/6dn5uhzh.

2. Σε περίπτωση αδυναμίας υποβολής της αίτησης λόγω έλλειψης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ή Διαδικτύου μπορείτε να εισέρχεστε στο σχολείο (στον χώρο επισκέψεων), κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στα Τηλ: 23410 20596 & 23410 20896 και να υποβάλλεται την αίτηση σας ηλεκτρονικά.