Άδενδρο:Διακοπή υδροδότησης

Λόγω σοβαρής βλάβης σε κεντρικό αγωγό του δικτύου ύδρευσης υπάρχει διακοπή υδροδότησης στην κοινότητα Αδένδρου.Συνεργεία της ΔΕΑΥΧ βρίσκονται στο σημείο προς αποκατάσταση της βλάβης.