Άδενδρο:Διακοπή υδροδότησης

Διακοπή υδροδότησης υπάρχει στην Κοινότητα Αδένδρου, καθώς είχε πρόβλημα η κεντρική γεώτρηση που την υδροδοτεί.

Η βλάβη σποκαταστάθηκε και η γεώτρηση έχει μπει σε λειτουργία. Αυτή την ώρα γεμίζει η δεξαμενή , αλλά θα χρειαστεί χρόνος έως ότου υδροδοτηθει το εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης του Αδενδρου.