Αν ήταν ΕΜΜΙΣΘΕΣ οι θέσεις όλοι στο πρώτο θρανίο θα ήταν…

Αναβλήθηκε η συνεδρίαση της ΔΕΥΑ Χαλκηδόνος λόγω μη απαρτίας !!!

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:ΒΑΡΔΑΛΗΣ-ΒΛΑΧΑΚΗ-ΜΠΟΣΚΟΓΛΟΥ-ΠΑΡΑΛΥΚΙΔΗΣ-ΠΙΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ: ΒΑΙΝΑΣ-ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ-ΜΗΛΙΔΗΣ-ΜΠΙΚΟΣ

Αν ήταν ΕΜΜΙΣΘΕΣ οι θέσεις όλοι στο πρώτο θρανίο θα ήταν…