Αναζητώ εργασία μερικής αποσχόλησης

Αναζητώ εργασία μερικής αποσχόλησης 
Έχω καλές γνώσεις Αγγλικών 
Πολύ καλές γνώσεις Ηλεκτρονικού Υπολογιστή , προγράμματα word, excel, internet, power point
Έχω διάθεση για εγασια, συνέπεια και επιμέλεια 
Επικοινωνήστε στο email evadjaloshi@gmail.com