Δ.Χαλκηδόνος:Ανακοίνωση για τακτοποίηση ακινήτων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν.4830/2021, όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α΄169/18-9-2021:

“Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης του ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. Α΄Βαθμού, μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31.12.2021, χωρίς την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζονται και οφείλονται μόνο από την 1.1.2020 και με πρόστιμο 20% επί του ποσού που προκύπτει από τη διαφορά των αδήλωτων τετραγωνικών μέτρων ”.

Κατά τα ανωτέρω ενημερώνονται οι ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ που δεν προσήλθαν μέχρι σήμερα στον Δήμο ή δεν δήλωσαν τα ακίνητά τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΚΕΔΕ, ότι:

θα πρέπει να προσέλθουν στην Υπηρεσία του Τ.Α.Π., εφόσον κατέχουν ακίνητα στον Δήμο μας (κενά οικόπεδα, οικίες, καταστήματα, αποθήκες, εμπορικές επιχειρήσεις, κλπ) προκειμένου να τα δηλώσουν ή να δηλώσουν τα σωστά τ.μ. των ακινήτων τους.

Οι ιδιοκτήτες ΠΡΕΠΕΙ να προσέλθουν ΜΕΧΡΙ την 31-12-2021 στο Τμήμα Τ.Α.Π. του Δήμου στο δημαρχείο Κουφαλίων (Εθνικής Αντιστάσεως 36), προκειμένου να καταθέσουν, εγκαίρως, αίτηση- υπεύθυνη δήλωση για τακτοποίηση των ακινήτων τους εκμεταλλευόμενοι των ευεργετικών διατάξεων του ανωτέρω Νόμου, διότι μετά το πέρας της ανωτέρω ημερομηνίας θα επιβαρύνονται με αναδρομικές χρεώσεις από το 2009 καθώς και των προστίμων σε ποσοστό 100% επί των οφειλούμενων ποσών.

Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή της σχετικής Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης καθώς και τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνυποβάλλουν οι υπόχρεοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 23913-30127 (Νικόλαος Κουλιάνος και Δέσποινα Καλαμάρη)