Δ.Χαλκηδόνος-Αντιπολίτευση:Ο δήμαρχος αρνείται την βιντεοσκόπηση της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής

Δελτίο τύπου

Για μια ακόμη φορά γίναμε μάρτυρες της αλαζονικής συμπεριφοράς του κ.Αναγνωστόπουλου, ο οποίος αρνήθηκε πεισματικά τη διεξαγωγή της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής στην αίθουσα του Δημοτικού συμβουλίου, ώστε να βιντεοσκοπηθεί και να λάβουν γνώση όλοι οι δημότες των αποφάσεων που σχετίζονται με ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως η αποκομιδή των απορριμμάτων, ούτως ώστε να μην μπορεί κανείς να παραποιεί και να παρουσιάζει τα γεγονότα κατά το δοκούν, αλλά αντίθετα να μπορούν οι Δημότες να βγάζουν τα δικά τους συμπεράσματα και να γνωρίζουν την πραγματική αλήθεια.

  Εξάλλου, κάτι τέτοιο έχει ζητηθεί και συζητηθεί επανειλημμένα και πολλές φορές στο Δημοτικό συμβούλιο κατά την προηγούμενη Δημοτική περίοδο 19-24 και τώρα εκ νέου. Οι συνεδριάσεις για κάποιο χρονικό διάστημα διεξάγονταν στην αίθουσα συνεδριάσεων και ζητούσαμε επιπλέον να βιντεοσκοπούνται. Αντί να πάμε, επομένως, στο επόμενο βήμα της διαφάνειας, τουναντίον μάς επιστρέφει ο κ.Αναγνωστόπουλος στις κλειστές κουρτίνες του γραφείου του με 7 καρέκλες.

  Γι’αυτό αποχωρήσαμε, σε ένδειξη διαμαρτυρίας, καταθέτοντας υπόμνημα όπου εξηγούμε αναλυτικά τους λόγους της αποχώρησής μας, το οποίο και επισυνάπτουμε.

  Ούτως ή άλλως, και για να μην παραπλανάται ο κόσμος, η Διοίκηση έχει την πλειοψηφία να λάβει οποιαδήποτε απόφαση, χωρίς να χρειάζεται την αντιπολίτευση.

  Εκείνο όμως που είναι πιο σοβαρό και από το πλέον σοβαρό θέμα του Δήμου, είναι να έχουν γνώση οι Δημότες τι αποφασίζουν οι αιρετοί για τις τύχες τους.


Υπόμνημα

Προς Πρόεδρο Δ.Ε. Δήμου Χαλκηδόνος κ.Αναγνωστόπουλο

Κουφάλια, 7/6/2024

Κύριε Πρόεδρε,

  Ζητούμε, όπως και η εγκύκλιος ορίζει, οι συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής να γίνονται στο χώρο συνεδριάσεων του Δημοτικού συμβουλίου, καθώς πρέπει να είναι δημόσιες, όπως παλαιότερα έχει ζητηθεί και συζητηθεί, να μαγνητοσκοπούνται και να δημοσιοποιούνται όπως γίνεται για το Δ.Σ., προκειμένου να γνωστοποιούνται και να γνωρίζουν όλοι οι Δημότες μας τις αποφάσεις που λαμβάνονται στη Δημοτική Επιτροπή και είναι οι πλέον σοβαρές για τη λειτουργία του Δήμου.

Τέλος, επειδή πιστεύουμε στην αρχή της διαφάνειας και της έγκυρης ενημέρωσης πιστεύουμε και εσείς το ίδιο, δεν θα έχετε λοιπόν αντίρρηση προκειμένου να πραγματοποιούνται οι συνεδριάσεις της Δ.Ε. όπως ζητούμε παραπάνω.

Εκ μέρους των παρατάξεων

Μηντσιούδης Μαυρουδής   –  Μαρκίδης Παναγιώτης