Δ.Χαλκηδόνος:Δημ.Συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη-Τρίτη 26/1-Δείτε τα θέματα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΑΡ.ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 1/2021

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11-3-2020), της υπ΄αριθμ. 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίου ΥΠΕΣ , του ΦΕΚ Β΄/4484/11-10-2020 , του ΦΕΚ Β΄4681/22-10-2020 και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 80189/12.12.2020 (ΦΕΚ 5486/12.12.2020
τεύχος Β΄), σας καλούμε σε συνεδρίαση με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ μέσω της εφαρμογής zoom, που θα γίνει στις 26/1/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 , σύμφωνα με τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις , με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου 2021 (1η).
2. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Χαλκηδόνος ως φορέας υποδοχής, στο σύστημα κεντρικής υποστήριξης της πρακτικής άσκησης φοιτητών ΑΕΙ ¨ΑΤΛΑΣ¨.
3. Συγκρότηση επιτροπής για την διεξαγωγή δημοπρασιών εκποίησης και εκμίσθωσης ακινήτων του Δήμου Χαλκηδόνος για το έτος 2021.
4. Συγκρότηση επιτροπής για την εκτίμηση ακινήτων του Δήμου Χαλκηδόνος για το έτος 2021.
5. Σύσταση Τετραμελούς επιτροπής Παράδοσης & Παραλαβής ακινήτων του Δήμου Χαλκηδόνος για το έτος 2021 – ορισμός μελών του Δ.Σ. στην Επιτροπή.
6. Oνομασία οδών στην Κοινότητα Ν. Μεσημβρίας του Δήμου μας.
7. Ανάληψη υποχρέωσης από τον Δήμο Χαλκηδόνος καταβολής των οφειλών προς το Ελληνικό Δημόσιο του φόρου εισοδήματος που έχει προκύψει από την εκκαθάριση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Χαλκηδόνος (ΔΗΚΕΧ).
8. Αποδοχή Χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ της πράξης με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ», ύψους 178.560,00,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), (Ένταξη Πράξης ΥΠ.ΕΣ. 2394/11-01-2021 -ΑΔΑ: ΩΤΞ746ΜΤΛ6-Γ2Ε-) .
9. Κατ’ αρχήν απόφαση για την ανταλλαγή ή μη, ιδιόκτητης έκτασης με δημοτική έκταση της Κοινότητας Γεφύρας του Δήμου Χαλκηδόνος (αίτημα της ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε.).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *