Δ.Χαλκηδόνος:Δημοτικό Συμβούλιο Πέμπτη 16/03-Τα θέματα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΑΡ.ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 5/2023

Σας καλούμε σε τακτική μεικτή συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (στον 1ο όροφο του κτιρίου του ΚΑΠΗ Κουφαλίων), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019,που θα γίνει στις 16/03/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έκθεση εσόδων – εξόδων Δ’ τριμήνου 2022 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2022 Δήμου Χαλκηδόνος.
2. Έγκριση λογαριασμών εκκαθάρισης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΚΕΧ» και απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
3. Καθορισμός ύψους διδάκτρων για τη διδακτική περίοδο 2023-2024 στο «ΩΔΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ».
4. Σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ 6 ν.3463/06).
5. Ορισμός εκπροσώπου και γραμματέα στην επιτροπή του άρθρου 43 του ν.4194/2013 στα πλαίσια επιλογής δικηγόρου για πρόσληψη με σχέση έμμισθης εντολής και πάγια μηνιαία αντιμισθία στο Δήμο Χαλκηδόνος.
6. Εκποίηση κινητών πραγμάτων κυριότητας Δήμου Χαλκηδόνος και καθορισμός επιτροπής εκτίμησης.
7. Σύσταση Ενεργειακής Κοινότητας (Ε. Κοιν.) με την Επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΣΥΝ Π.Ε.»
8. Έγκριση εκμίσθωσης κοινόχρηστων χώρων του Δήμου μας, για εγκατάσταση υπαίθριων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (Λούνα Παρκ) προσωρινού και περιοδικού χαρακτήρα, στην Κοινότητα Νέας Μεσημβρίας .
9. Έγκριση εκμίσθωσης κοινόχρηστων χώρων του Δήμου μας, για εγκατάσταση υπαίθριων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (Λούνα Παρκ) προσωρινού και περιοδικού χαρακτήρα, στην Κοινότητα Αγίου Αθανασίου.
10.Έγκριση εκμίσθωσης κοινόχρηστου χώρου του Δήμου μας για εγκατάσταση υπαίθριων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (Λούνα Παρκ) προσωρινού και περιοδικού χαρακτήρα, στην Κοινότητα Κουφαλίων στα πλαίσια εορτασμού “ΑΝΔΡΙΑΔΑΣ 2023”.
11.Έγκριση εκμίσθωσης κοινόχρηστου χώρου του Δήμου μας για εγκατάσταση υπαίθριων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (Λούνα Παρκ) προσωρινού και περιοδικού χαρακτήρα, στην Κοινότητα Κουφαλίων στα πλαίσια εορτασμού “ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ 2023”.

12.Έγκριση εκμίσθωσης κοινόχρηστου χώρου του Δήμου μας, για εγκατάσταση υπαίθριων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (Λούνα Παρκ) προσωρινού και περιοδικού χαρακτήρα, στην Κοινότητα Βαθυλάκκου.
13.Έγκριση εκμίσθωσης κοινόχρηστων χώρων του Δήμου μας, για εγκατάσταση υπαίθριων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (Λούνα Παρκ) προσωρινού και περιοδικού χαρακτήρα, στην Κοινότητα Μικρού Μοναστηριού.
14.Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών χώρων για εγκατάσταση ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ στην Κοινότητας Χαλκηδόνος, για την περίοδο της θρησκευτικής πανήγυρης του “Αγ. Παντελεήμονος’’ καθώς και για την περίοδο των Χριστουγέννων .
15.Διαγραφή οφειλών από φορολογικούς καταλόγους του Δήμου μας.
16.Κατανομή ποσού για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών μονάδων στις οποίες θα διεξαχθεί ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός – Προκήρυξη ΑΣΕΠ 2Γ/2022.
17.Λήψη απόφασης για ένταξη του Δήμου Χαλκηδόνος στο πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών σύμφωνα με το ΦΕΚ 2855/Β/13-7-2020.

Η συνεδρίαση θα μεταδίδεται ζωντανά μέσω ιστοσελίδας:
https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-14018