Δ.Χαλκηδόνος:Δημοτικό συμβούλιο-Πέμπτη 16/07 ώρα 19.00

ΑΡ.ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 14/2020

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11-3-2020) και της υπ΄αριθμ. 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίου ΥΠΕΣ, σας καλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στις 16/7/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου, η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών και σύμφωνα με τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και την παρ. 3 του άρθρου14 της κοινής υπουργικής απόφασης μαριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση 4ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020
2. Αποδοχή της πρόσκλησης και υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την υλοποίηση της δράσης «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών»
3. Τροποποίηση της υπ ΄αριθμ. 237/2019 ΑΔΣ (αντικατάσταση μέλους επιτροπής).
4. Υποβολής Αιτήματος εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων – ΤΠΣ» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
5. Λήψη απόφασης για την δωρεάν παραχώρηση χρήσης δυο τμημάτων Δημοτικών ακίνητων, των Κοινοτήτων Αδένδρου και Αγχιάλου του Δήμου Χαλκηδόνος, στην ΔΕΥΑΧ για την εγκατάσταση δυο υδατοδεξαμενών.
6. Χορήγηση αδειών για συμμετοχή στην ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ της Κοινότητας Κουφαλίων για τη χρονική περίοδο από 25/08/20 έως 31/08/20.
7. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής και προσωρινής παραλαβής υπηρεσιών
8. Εκμίσθωση -4- δημοτικών αγροτεμαχίων στη θέση «ΟΥΖΟΥΝΤΖΟΒΑ» στην Κοινότητα Μικρό Μοναστήρι
9. Εκμίσθωση του αρ. 1190 Δημοτικού αγροτεμαχίου έκτασης 6 (έξη) στεμμάτων στην Κοινότητα Νέας Μεσημβρίας
10.Εκμίσθωση του αρ. 1381 Δημοτικού αγροτεμαχίου έκτασης 7 (επτά) στεμμάτων στην Κοινότητα Νέας Μεσημβρίας
11.Εκμίσθωση του αρ. 1822 Δημοτικού αγροτεμαχίου έκτασης 5 (πέντε) στεμμάτων στην Κοινότητα Νέας Μεσημβρίας
12.Εκμίσθωση του αρ. 2333 Δημοτικού αγροτεμαχίου έκτασης 14 (δεκατεσσάρων) στεμμάτων στην Κοινότητα Νέας Μεσημβρίας
13.Εκμίσθωση του αρ. 2596 Δημοτικού αγροτεμαχίου έκτασης 100 (εκατό) στεμμάτων στη θέση “ΣΟΥΛΤΑΡΑ” στην Κοινότητα Νέας Μεσημβρίας
14.Εκμίσθωση του αρ. 2670 Δημοτικού αγροτεμαχίου έκτασης 12 (δώδεκα) στεμμάτων στη θέση “ΣΟΥΛΤΑΡΑ” στην Κοινότητα Νέας Μεσημβρίας
15.Εκμίσθωση του αρ. 2699_1 Δημοτικού αγροτεμαχίου έκτασης 37 (τριάντα επτά) στεμμάτων στην Κοινότητα Νέας Μεσημβρίας
16.Εκμίσθωση του αρ. 2699_2 Δημοτικού αγροτεμαχίου έκτασης 50 (πενήντα) στεμμάτων στην Κοινότητα Νέας Μεσημβρίας
17.Εκμίσθωση του αρ. 2699_3 Δημοτικού αγροτεμαχίου έκτασης 50 (πενήντα) στεμμάτων στην Κοινότητα Νέας Μεσημβρίας
18. Εκμίσθωση του αρ. 2722 Δημοτικού αγροτεμαχίου έκτασης 10 (δέκα) στεμμάτων στην Κοινότητα Νέας Μεσημβρίας
19. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας ΟΤΑ (ΑΝΕΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ) – σε ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ βάσει του Ν. 4674/2020 “Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών & άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α’ 53/11-3- 2020) και την ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ του ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΣΕ ΑΥΤΟΝ
20.Ορισμός δικαιούχων – προσδιορισμός αποζημίωσης Δημοτικών Συμβούλων για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων , σύμφωνα με την υπ ΄αριθμ. οίκ.11836/17- 4-2018 ΚΥΑ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *