Δ.Χαλκηδόνος-Λ.Συσπείρωση:Ανακοίνωση για το Δημοτικό Ωδείο

Η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ.  (2)

     Είχαμε τονίσει σε προηγούμενη (6/12/21)  δημοσίευση της Λαϊκής Συσπείρωσης την αναγκαιότητα της ύπαρξης του Δημοτικού Ωδείου στα Κουφάλια αλλά και την ολιγωρία της Διοίκησης του Δήμου να λειτουργήσει το Ωδείο στοιχειωδώς τα δύο χρόνια της καραντίνας λόγω κορωνοϊού.

Τονίσαμε επίσης τις δυσκολίες που θα υπήρχαν στην επαναλειτουργία του Ωδείου λόγω της μακρόχρονης διακοπής και τις προσπάθειες που θα έπρεπε να καταβληθούν  για να προσελκυθούν μαθητές  αλλά και καθηγητές.

Το μέλλον ενός Ωδείου κρίνεται από των αριθμό των μαθητών του στις μικρές τάξεις γιατί αυτοί θα είναι η μαγια για τις επόμενες τάξεις. Μετά από δύο χρόνια διακοπής  τέτοιοι μαθητές δεν υπάρχουν. Δεδομένης της οικονομικής δυσκολίας των λαϊκων οικογενειών που αυξάνεται χρόνο με το χρόνο και με τα δίδακτρα που κάθε χρόνο υπάρχουν λόγω της αρχής της ανταποδοτικότητας με την οποία  λειτουργεί όχι μόνο  το Ωδείο αλλά και όλες οι εξωσχολικές δρατηριότητες των παιδιών,  είναι απαγορευτικό για πολλούς μικρούς μαθητές και τις οικογένειές τους να παρακολουθήσουν τα μαθήματα.

Στο Δημοτικό  Συμβούλιο έχουμε εκφράσει  την πάγια θέση της Λαϊκής Συσπείρωσης να παρακολουθουν τα μαθήματα οι μικροί μαθητές δωρεάν ενώ σταδιακά να αυξάνονται τα δίδακτρα στις μεγαλύτερες τάξεις και να φτάνουν στο μισό των σημερινών διδάκτρων. Έτσι μόνο θα ενθαρρυνθούν περισσότερα παιδια να πάνε στο Ωδείο και από αυτά περισσότερα θαφοιτήσουν στις επόμενες τάξεις.

Δυστυχώς την θέση μας αυτή δεν συμμερίζονται και πολλοί μεσα στο δημοτικό συμβούλιο. Στο τελευταίο μάλιστα που ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός και τα δίδακτρα για το έτος Σεπτέμβρης 22- Ιούνιος 23 η πρόταση είχε το παράδοξο με τα δίδακτρα που προτείνονταν τα εσοδα να είναι 20840 ευρώ και τα έξοδα  για επτά δασκάλους και τον καλλιτεχνικό διευθυντή συνολικά για ένα χρόνο 13800 ευρώ δηλ και κέρδος 7040 ευρώ. Τα παρακάτω είναι αντιγαφή, (ότι είναι με κόκκινο) , από την εισήγηση της πρότασης που ψηφίστηκε.!!!!

Από τα ανωτέρω προτεινόμενα δίδακτρα και με την εκτίμηση (σύμφωνα με την εκδήλωση ενδιαφέροντος που υπάρχει) ότι θα φοιτήσουν 50 μαθητές για 9 μήνες προκύπτουν τα ακόλουθα έσοδα:

Για έξοδα συντήρησης των μουσικών οργάνων του Ωδείου, απαιτείται σύμφωνα με τον ενδεικτικό κάτωθι προϋπολογισμό:

Κούρδισμα-συντήρηση πιάνου: 150,00 ευρώ έκαστο.

Στο Δημοτικό Ωδείο διαθέτουμε 2 πιάνα, και τα κουρδίζουμε μία φορά τον χρόνο.

Επομένως 300,00 ευρώ το συνολικό ετήσιο κόστος.

Το ποσό των 20.840,00 ευρώ, προβλέπεται να εισπραχθούν από τα δίδακτρα των μαθητών, η μισθοδοσία των εκπαιδευτών και του καλλιτεχνικού Διευθυντή σύμφωνα με τις προβλέψεις μας ανέρχεται στο ποσό των 13.500,00 ευρώ και το κόστος συντήρησης των οργάνων ανέρχεται στο ποσό των 300,00 ευρώ. Έτσι προκύπτει 13.500,00 ευρώ (μισθοδοσία) + 300,00 ευρώ (συντήρηση οργάνων) = 13.800,00 ευρώ ΕΞΟΔΑ και 20.840,00 ευρώ εισπράξεις από δίδακτρα ΕΣΟΔΑ. Τελικό 20.840,00 – 13.800,00 = 7.040,00 ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται η οικονομική επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ζ της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10  να καθορίσει το ύψος των  διδάκτρων του Δημοτικού Ωδείου για τη διδακτική περίοδο 2022-2023 και να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 § 14 του Ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2 Α΄/3.1.1989), την έγκριση του ύψους των διδάκτρων.

ΑΝ πάρουμε υπ΄ όψιν και την ευχέρεια που δίνει ο νόμος

Σύμφωνα με το Αριθ. Πρωτ. οικ: 3955/21-1-2019 έγγραφο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ με ΘΕΜΑ: «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2019 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού» επισημαίνεται ότι: «με τις ρυθμίσεις του άρθρου 107 του ν. 4483/2017, το κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού που παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες δεν απαιτείται να καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το καταβαλλόμενο από τους πολίτες αντίτιμο, αλλά αρκεί να καλύπτεται σε ποσοστό τουλάχιστον εβδομήντα τοις εκατό (70%) από την καταβολή διδάκτρων στις πολιτιστικές και αθλητικές δομές (όπως Δημοτικά Ωδεία), ενώ το λοιπό ποσό θα καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του φορέα».

Θα μπορούσαν τα έσοδα να ήταν λιγότερα κατα το 30% των εξόδων δηλ.  λιγότερα κατά 30%Χ13800 =4140…… ΔΗΛ   τα δίδακτρα να ήταν λιγότερα από τα μισά.

Μετα από όλα αυτά αντε να πιστέψεις ότι δήμαρχος, αντιδήμαρχος πολιτισμού και οι περισσότεροι δημοτικοί σύμβουλοι καταλαβαίνουν την  αναγκαιότητα ύπαρξης και την προσφορά που θα μπορούσε να έχει το Δημοτικό Ωδείο.