Δ.Χαλκηδόνος:Οι Ενεργοί Δημότες ψήφισαν θετικά σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Από την παράταξη Ενεργοί Δημότες λάβαμε και δημοσιεύουμε το παρακάτω δελτίο τύπου

Τοποθέτηση για την ψήφισή μας στην 5/2020 Τακτική Συνεδρίαση ΔΣ

Ψηφίζουμε θετικά όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Γενική τοποθέτηση επί όλων των θεμάτων:

Επειδή σύμφωνα με την Υπ. Αριθμ. 40 Α.Π.20930/31-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών , για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων, επισημαίνεται ρητά, ότι και στη συνεδρίαση δια περιφοράς όπως και στη δια ζώσης, ΔΕΝ επιτρέπεται  η διατύπωση εναλλακτικών προτάσεων προς ψήφιση (εκτός από τις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται ρητά),

Προτείνουμε:

Κ. Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, αν το επιθυμείτε, και πιστεύετε πως πρέπει να γίνεται διαβούλευση, πρίν μας αποστείλετε την τελική σας πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση,  να μας ενημερώνετε με τις εισηγήσεις των θεμάτων της πρόσκλησης, και με δεδομένο πως ΔΕΝ επιτρέπεται η  διατύπωση  και ψήφιση εναλλακτικών προτάσεων μετά, εμείς θα καλωσορίσουμε, τούτη την πρωτοβουλία σας, συμμετέχοντας έτσι και στην δυνατότητα ύπαρξης και από μέρους μας, εναλλακτικών προτάσεων.

Πιστεύουμε  πως μπορούμε να βρούμε βηματισμό,

Ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του Δημάρχου, ψηφίζουμε ομόφωνα όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, έτσι όπως ορίζει η Υπ. Αριθμ. 40 Α.Π.20930/31-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, δείχνοντας την ομόθυμη στάση μας.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ οι τοποθετήσεις μας:

ΘΕΜΑ 1:  Επισυνάπτουμε αναλυτική τοποθέτηση επί της ψήφισης.

ΘΕΜΑ 2:

Πεποίθηση αλλά και στόχος όλων μας, όλων των Δημοτικών Συμβούλων, από όλες τις παρατάξεις,  συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης, είναι η διευκόλυνση και η παροχή  κάθε είδους βοήθεια στους πληγέντες Δημότες μας, και φυσικά την στήριξή τους, στις οικονομικές συνέπειες που προκαλεί το πέρασμα της πανδημίας του κορωνοϊού και από την χώρα μας.

Ψηφίζουμε ΝΑΙ στην απαλλαγή κατά 50% των επιχειρήσεων που διακόπτουν τη λειτουργία τους εντός χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Χαλκηδόνος από τα αναλογούντα τέλη καθαριότητας και φωτισμού, για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ως την μόνη νόμιμη κατά την πρόσκληση πρόταση για ψήφιση στην σημερινή τακτική συνεδρίαση.

Επειδή σύμφωνα με την Υπ. Αριθμ. 40 Α.Π.20930/31-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών , για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων, επισημαίνεται ρητά, ότι και στη συνεδρίαση δια περιφοράς όπως και στη δια ζώσης, ΔΕΝ επιτρέπεται  η διατύπωση εναλλακτικών προτάσεων προς ψήφιση (εκτός από τις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται ρητά), κατά συνέπεια η προς διαβούλευση πρότασή σας για ολική απαλλαγή, δεν μπορεί να τεθεί  σε ψηφοφορία στην σημερινή συνεδρίαση, γιατί :

  1. Θεωρείται εναλλακτική.
  2. Δεν είστε έτοιμος σήμερα, κατά την εισήγησή σας, διότι στην παρούσα φάση δεν μπορεί η Οικονομική υπηρεσία να προβεί σε εκτίμηση των διαφυγόντων εσόδων των ανταποδοτικών τελών, και αυτό θα γίνει όταν ομαλοποιηθεί η κατάσταση, εκτιμώντας πως δεν θα χρειαστεί παράλληλη μείωση των δαπανών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.

Σε κάθε περίπτωση, μας βρίσκει σύμφωνους  για Ολική Απαλλαγή και μπορείτε οποτεδήποτε το αποφασίσετε, συμβουλευόμενος την Οικονομική Υπηρεσία και στην λογική της ανταποδοτικότητας για μια βιώσιμη λύση, όταν ομαλοποιηθεί η κατάσταση, σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, να το συμπεριλάβετε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, και εμείς δηλώνουμε ρητά πως θα ψηφίσουμε θετικά.

 

Για τους ίδιους λόγους όπως παραπάνω, ψηφίζουμε ΝΑΙ, για τα θέματα 3 και 4

ΘΕΜΑ 3:

Απαλλαγή των επιχειρήσεων εντός χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Χαλκηδόνος από τα αναλογούντα τέλη για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί, εφόσον δεν κάνουν χρήση παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του από 24-9/20-10-1958 β.δ. (Α΄ 171), λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

ΘΕΜΑ 4:

Παράταση ή μη της προθεσμίας πληρωμής όλων των βεβαιωμένων οφειλών τρίτων προς τον Δήμο μας, και αναστολή είσπραξης δημοτικών εσόδων για την ελάφρυνση των τοπικών κοινωνιών και επιχειρήσεων, εντός χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Χαλκηδόνος, για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί, σύμφωνα με το πνεύμα της ΠΝΠ υπ’ αρ. 68/20-03-2020 λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 

ΘΕΜΑ 5:

Ψηφίζουμε ΝΑΙ στην ψήφιση πίστωσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για προμήθεια σκηνής, είτε για προμήθεια μεταλλικού οικίσκου, είτε για οτιδήποτε άλλο χρήσιμο ύστερα με συνεννόηση και σύμφωνη γνώμη με το Κέντρο Υγείας.

ΘΕΜΑ 6:

Ψηφίζουμε ΝΑΙ στην Ψήφιση πίστωσης για την δημιουργία ηλεκτρονικής φόρμας στην ιστοσελίδα του Δήμου, όπου οι εθελοντές θα μπορούν να καταχωρούν τα στοιχεία τους, για υποβοήθηση στο πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»

ΘΕΜΑ 7 :

Ψηφίζουμε ΝΑΙ στην Λήψη απόφασης για την δημιουργία διαπαραταξιακής επιτροπής για την διασφάλιση της διαφάνειας, στις διάφορες εγκρίσεις δαπανών, όσων δεν ακολουθούν την κανονική διαδικασία που προβλέπει η νομοθεσία, λόγω των έκτακτων μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 1ο ΘΕΜΑ

 

                Σύμφωνα με :

α) Τις διατάξεις του άρθρου 1,  του Ν 3013/2002, όπου ορίζεται ότι η πολιτική προστασία της  χώρας αποβλέπει στην προστασία της ζωής, υγείας και περιουσίας των πολιτών από φυσικές ( ταχείας ή βραδείας εξέλιξης), τεχνολογικές ( συμπεριλαμβανομένων βιολογικών, χημικών, και πυρηνικών συμβάντων ) και λοιπές καταστροφές που προκαλούν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, κατά την διάρκεια ειρηνικής περιόδου

β) Τις διατάξεις  του Ν 3852/2010

γ) Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Χαλκηδόνας ( ΦΕΚ 1506/20-11-2013/τεύχος Β)

δ) Την 12156/341/5-9-2019 απόφαση Δημάρχου περί «Ορισμού Αντιδημάρχων και Μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων»

ε) Την 201/2019 απόφαση ΔΣ περί «Ορισμού μελών για την συγκρότηση του ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ (Σ.Τ.Ο.) Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Χαλκηδόνος»

στ) Τα σχετικά Έγγραφα των Εμπλεκομένων  Φορέων, με τα οποία μας γνωστοποίησαν τα στοιχεία των Εκπροσώπων τους στο  Σ.Τ.Ο. Πολιτικής Προστασίας του Δήμου μας, για την αντιμετώπιση Έκτακτων Αναγκών.

                Εκδόθηκε:

                Η απόφαση Δημάρχου   5/2020, που αναρτήθηκε 09/01/2020,   βάσει  της οποίας ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ  το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Π.Π. του Δήμου μας με αναλυτική-ονομαστική  αναφορά στα μέλη που το  απαρτίζουν.

Σύμφωνα με την ίδια απόφαση Δημάρχου:

  • Στις συνεδριάσεις λαμβάνουν μέρος εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων της έδρας του Δήμου καθώς και άλλοι εκπρόσωποι υπηρεσιών, μετά από πρόσκληση του Προέδρου.
  • Η σύγκληση του Σ.Τ.Ο. στις περιπτώσεις έκτακτων αναγκών Π.Π. γίνεται για την ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ του έργου που εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Δημάρχου .
  • Κατά την διάρκεια της εξέλιξης της καταστροφής, καθώς και του έργου αποκατάστασης, το πιο πάνω Όργανο λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, γίνεται κατανοητό ότι στην παρούσα φάση, με την κρίση της συγκεκριμένης πανδημίας, το Σ.Τ.Ο. είναι το αρμόδιο όργανο που θα πρέπει να συγκληθεί και να συνεδριάσει  εκτελώντας ορθά την 5/2020 απόφαση του Δημάρχου.

Η άποψη αυτή , για την αναγκαιότητα της σύγκλησης, ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ από τον                   Ν. 4662/2020, ΦΕΚ 27/Α/7-2-2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις.»,  ο οποίος έχει τεθεί σε ισχύ από  07/02/2020 καταργώντας σχεδόν στο σύνολο του, τον 3013/2002.

Στο νέο Νόμο , στην πληθώρα των άρθρων του, έχει καταγραφεί η αναγκαιότητα που έκρινε ο νομοθέτης ότι υπήρχε,  για την αναδιοργάνωση και τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, προσαρμοζόμενο στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας μας.

 

        Έτσι, στο Άρθρο 2 «Πεδίο δράσης Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων» αναφέρει:

Παρ. 1: Συστήνεται  Εθνικός Μηχανισμός, ο οποίος καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο διαχείρισης καταστροφών και συνιστά το σύνολο των συντρεχουσών επιχειρησιακών και διοικητικών δομών και λειτουργιών της Πολιτικής Προστασίας.  Έχει ως προτεραιότητες, αφενός την πρόληψη, την ετοιμότητα και την προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών, του περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονομιάς, των υποδομών, των πλουτοπαραγωγικών πηγών, των υπηρεσιών ζωτικής σημασίας, των υλικών και άυλων αγαθών από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές και λοιπές απειλές συναφούς προέλευσης, που προκαλούν ή ενδέχεται να προκαλέσουν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης σε ειρηνική περίοδο και αφετέρου τη μείωση του κινδύνου  και την αντιμετώπιση, αποκατάσταση και ελαχιστοποίηση των συνεπειών τους.

Επίσης ο νομοθέτης κρίνει σημαντική την συνέργια και την συντονισμό δράσης πολλών φορέων και οργανισμών περιφερειακού και κεντρικού επιπέδου διοίκησης, υποστηρικτικών υπηρεσιών, εθελοντικών οργανώσεων και Πυροσβεστικού Σώματος το οποίο και αναδιοργανώνει και το επιφορτίζει  όχι μόνο με την αντιμετώπιση πυρκαγιών και κινδύνων που απορρέουν από αυτές, αλλά και κάθε κινδύνου από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές, κάθε έκτακτης ανάγκης σε περίοδο ειρήνης ή πολέμου.

 

Έτσι, στο Άρθρο 7 «Δυναμικό και μέσα Εθνικού Μηχανισμού»  αναφέρει:

Παρ. 1: Για την εκπλήρωση των σκοπών του Εθνικού Μηχανισμού, οι φορείς και οι οργανισμοί περιφερειακού και κεντρικού επιπέδου διοίκησης, τα Υπουργεία, οι Ο.Τ.Α α΄ και β΄ βαθμού, οι Ένοπλες Δυνάμεις, το Πυροσβεστικό Σώμα, η Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα, το ΕΚΑΒ, οι εθελοντικές ομάδες και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις του Μητρώου Πολιτικής Προστασίας, οι πολίτες και κάθε άλλος δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας  δύναται να συνεισφέρουν σε  ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα.

Στο Άρθρο 1 «Έννοιες- Ορισμοί»   αναφέρει:

  1. ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ένα δυνητικά καταστροφικό γεγονός, φαινόμενο ή ανθρώπινη δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει απώλειες ζωής ή τραυματισμούς, ζημιές σε περιουσίες, κοινωνικές και οικονομικές διαταραχές ή περιβαλλοντική υποβάθμιση.
  2. ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ: η σοβαρή διαταραχή της λειτουργίας της κοινωνίας, που προκαλεί εκτεταμένες ανθρώπινες, υλικές και περιβαλλοντικές απώλειες.
  3. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ: η οργάνωση, προτεραιοποίηση και παρακολούθηση των απαιτούμενων δράσεων, καθώς και η εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας, της εφαρμογής των κανόνων επιχειρησιακής δράσης και της συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων για την επίτευξη του κοινού σκοπού.
  4. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ: περιλαμβάνει τις δράσεις κατά την διάρκεια ή αμέσως μετά την καταστροφή, για την προστασία της ζωής και της υγείας των ανθρώπων, για την αντιμετώπιση άμεσων αναγκών διαβίωσης τους και για την διασφάλιση παροχής αρωγής και υποστήριξης για τον μετριασμό των επιπτώσεων της καταστροφής.
  5. ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ: η ξαφνική και απρόβλεπτη , απειλητική κατάσταση που απαιτεί την άμεση λήψη μέτρων για την ελαχιστοποίηση των δυσμενών συνεπειών της.

Εκτός αυτών, στο προσεχές μέλλον, βάσει του Νόμου, οι Ο.Τ.Α. θα χρειαστεί να συγκροτήσουν «Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας» (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.)  (άρθρο 15, 16 ν.4662/2020), Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας (άρθρο 21, παρ. 1) καθώς και να συντάξουν, εντός 18 μηνών από την δημοσίευση του νόμου, Τοπικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών και Διαχείρισης Συνεπειών για φυσικές, τεχνολογικές καταστροφές και λοιπές απειλές εντός της χωρικής επικράτειας του Δήμου (άρθρο 21, παρ.1 ε)

Με δεδομένη λοιπόν την αρμοδιότητα του  Σ.Τ.Ο. για την κρίση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19  και την αναγκαιότητα σύγκλησής του  καθώς και λαμβάνοντας υπόψη  τον  Ν 3013/2002 όπως και τον Ν4662/2020 (που ισχύει από 7/2/2020),           στο 1Ο Θέμα που θέσαμε προς ψήφιση ή μη (με έγγραφό μας  που συνοδεύεται από εισήγηση) στη συνεδρίαση 5/2020, που θα διεξαχθεί 6/4/2020 διά περιφοράς (Πρόσκληση, Αρ. Πρωτ. 4410/31-3-2020),  ζητάμε την ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ  του  Σ.Τ.Ο. Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, με συγκεκριμένη πρόταση που αναφέρεται και αιτιολογείται στην εισήγησή μας.

Οποιαδήποτε άλλη επιτροπή κρίνει η Διοίκηση αναγκαία,  για την καλύτερη διαχείριση της κρίσης του COVID-19, είναι στην ευχέρεια του Δημάρχου να την συγκροτήσει χωρίς να απαιτείται έγκριση του ΔΣ και θα μας βρει αρωγούς στην προσπάθεια του.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *