Δ.Χαλκηδόνος:Προτάσεις Δημάρχου στα θέματα που συζητήθηκαν στο Δ.Σ. για τον κορωνοϊό

Από το γραφείο τύπου του Δήμου Χαλκηδόνος λάβαμε και δημοσιεύουμε το παρακάτω δελτίο τύπου

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο : Συντονιστικό Τοπικό Όργανο

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Ν.3013/2002,στα πλαίσια της Πολιτικής Προστασίας, οι Δήμαρχοι συστήνουν Σ.Τ.Ο. για την αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών εντός των ορίων του Δήμου τους. Ο σκοπός δε της Πολιτικής Προστασίας, όπως ορίζεται από το αρθ. 1 του ανωτέρω Νόμου είναι η προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές που προκαλούν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
Επομένως στην παρούσα φάση με τη συγκεκριμένη πανδημία, το όργανο αυτό δεν είναι απολύτως αρμόδιο να επιληφθεί επί όλων των θεμάτων που αναφέρετε στην εισήγησή σας. Για το λόγο αυτό λοιπόν προτείνουμε, όπως άλλωστε έχουν κάνει όλοι οι Δήμοι ανά την Ελλάδα, να συσταθεί Ειδική Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσης, η οποία θα συνεδριάζει όσο συχνά απαιτείται (τουλάχιστον κάθε εβδομάδα, κάτι που δεν είναι εφικτό με το ΣΤΟ) και θα επιλαμβάνεται όλων των
σχετικών ζητημάτων.
Προτείνουμε Διαπαραταξιακή Ειδική Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσης που να αποτελείται από το Δήμαρχο, τον Πρόεδρο του Δ.Σ. (ο οποίος προέρχεται και από τον υγειονομικό κλάδο), τους Αντιδημάρχους, τους επικεφαλής των Δημοτικών παρατάξεων (ή εκπροσώπων τους) και το γιατρό εργασίας του Δήμου μας και τη συμμετοχή ανά περίπτωση εξειδικευμένων προσώπων, που θα καλούνται αναλόγως.

ΘΕΜΑ 2ο : Απαλλαγή κατά 50% των επιχειρήσεων που διακόπτουν τη λειτουργία τους εντός χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Χαλκηδόνος από τα αναλογούντα τέλη καθαριότητας και φωτισμού, για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Προτείνουμε την ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ από τα αναλογούντα τέλη καθαριότητας και φωτισμού, των επιχειρήσεων που διακόπτουν τη λειτουργία τους εντός χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Χαλκηδόνος, για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Βέβαια στην παρούσα φάση της κρίσης και με τα περιοριστικά μέτρα να συνεχίζονται δεν μπορεί η Οικονομική Υπηρεσία να προβεί σε εκτίμηση των διαφυγόντων εσόδων των ανταποδοτικών τελών. Και αυτό γιατί ούτε το χρονικό διάστημα της απαλλαγής γνωρίζει ούτε και τους δικαιούχους. Αυτό θα γίνει όταν ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Εκτιμάται όμως ότι δεν θα δημιουργηθεί ιδιαίτερο πρόβλημα και δεν θα χρειασθεί παράλληλη μείωση των δαπανών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, καθώς όπως γνωρίζετε η Υπηρεσία αυτή λειτουργεί με πλήρη ανταποδοτικότητα.

ΘΕΜΑ3ο: Απαλλαγή των επιχειρήσεων εντός χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Χαλκηδόνος από τα αναλογούντα τέλη για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι
περιορισμοί, εφόσον δεν κάνουν χρήση παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του από 24-9/20-10-1958 β.δ. (Α΄ 171), λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Προτείνουμε την ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ από τα αναλογούντα τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων, των επιχειρήσεων που διακόπτουν τη λειτουργία τους εντός χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Χαλκηδόνος, για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Βέβαια στην παρούσα φάση της κρίσης και με τα περιοριστικά μέτρα να συνεχίζονται δεν μπορεί η Οικονομική Υπηρεσία να προβεί σε εκτίμηση των διαφυγόντων εσόδων των τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων. Και αυτό γιατί ούτε το χρονικό διάστημα της απαλλαγής γνωρίζει ούτε και τους δικαιούχους. Αυτό θα γίνει όταν ομαλοποιηθεί η κατάσταση.

ΘΕΜΑ 4ο: Παράταση ή μη της προθεσμίας πληρωμής όλων των βεβαιωμένων οφειλών τρίτων προς τον Δήμο μας, και αναστολή είσπραξης δημοτικών εσόδων για την ελάφρυνση των τοπικών κοινωνιών και επιχειρήσεων, εντός χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Χαλκηδόνος, για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί, σύμφωνα με το πνεύμα της ΠΝΠ υπ’ αρ. 68/20-03-2020 λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Προτείνουμε αναστολή είσπραξης δημοτικών εσόδων και την παράταση της προθεσμίας πληρωμής όλων των βεβαιωμένων οφειλών τρίτων προς τον Δήμο μας, των επιχειρήσεων που διακόπτουν τη λειτουργία τους εντός χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Χαλκηδόνος, για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Η καταβολή των ποσών που οφείλονται, θα γίνει τρεις μήνες μετά τη
λήξη των περιοριστικών μέτρων λειτουργίας των αντίστοιχων επιχειρήσεων. Η ίδια ρύθμιση προτείνουμε να ισχύσει και για υπαλλήλους και εργαζομένους των παραπάνω επιχειρήσεων που είτε απολύθηκαν, είτε αποδεδειγμένα μειώθηκε ή δεν καταβλήθηκε ο μισθός τους.

ΘΕΜΑ 5ο: Περί έγκρισης ή μη της ψήφισης πίστωσης για την προμήθεια σκηνής, τύπου στρατιωτικής, για χρήση από το Κέντρο Υγείας Κουφαλίων λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 Από την αρχή της θητείας μας και πολύ περισσότερο τώρα κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης, βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή με τη Διεύθυνση του Κέντρου Υγείας Κουφαλίων και συνδράμουμε σε ότι μας ζητηθεί και μπορεί ο Δήμος να το προσφέρει.
Στην παρούσα φάση επειδή δεν υπάρχει αίτημα για παραχώρηση σκηνής για τις ανάγκες του Κ.Υ., προτείνουμε την απόσυρση του θέματος. Επίσης σε κάθε περίπτωση αν υπάρξει τέτοια ανάγκη, θα συνδράμει ο Ελληνικός Στρατός, όπως άλλωστε έχει γίνει ήδη όπου υπήρξε ανάλογο ζήτημα. Άρα δεν χρειάζεται Δήμος μας να προβεί σ’ αυτή την αγορά και στην αντίστοιχη δαπάνη.

ΘΕΜΑ 6ο: Δημιουργία ηλεκτρονικής φόρμας στην ιστοσελίδα του Δήμου, καταχώρησης εθελοντών Δημοτών, για την αξιοποίησή τους στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι». Δεν υπάρχει καμία αντίρρηση από τη Διοίκηση για τη δημιουργία και ενσωμάτωση στην ιστοσελίδα του Δήμου μας όσο το δυνατόν περισσότερων εφαρμογών. Σ’ αυτή την κατεύθυνση άλλωστε κινούμαστε. Επειδή όμως αυτό που περιλαμβάνεται στη εισήγηση του θέματος δεν είναι μια απλή εφαρμογή καταγραφής εθελοντών, αλλά κάτι πολύ πιο σύνθετο, προτείνουμε στην παρούσα φάση να αποφασίσει το ΔΣ τη σύνταξη σχετικής μελέτης από την Τεχνική Υπηρεσία, που να καθορίζει επακριβώς τις απαιτήσεις και το κόστος λειτουργίας των παραπάνω εφαρμογών και στη συνέχεια να ενεργήσουμε αναλόγως. Την παρακολούθηση της εξέλιξης όλων των παραπάνω, για λογαριασμό του ΔΣ, προτείνουμε να την αναλάβει ο Δημ. Σύμβουλος κ. Στεργιάδης Απόστολος.

ΘΕΜΑ 7ο: Λήψη απόφασης για την δημιουργία διαπαραταξιακής επιτροπής για την διασφάλιση της διαφάνειας, στις διάφορες εγκρίσεις δαπανών, όσων δεν ακολουθούν την κανονική διαδικασία που προβλέπει η νομοθεσία, λόγω των έκτακτων μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
Προτείνουμε την απόσυρση του συγκεκριμένου θέματος διότι και δεν προβλέπεται εκ του Νόμου, η δημιουργία τέτοιας επιτροπής, αλλά και δεν απαιτείται επί της ουσίας. Η διασφάλιση της διαφάνειας των δαπανών γίνεται μέσω της λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής, όπου εξάλλου συμμετέχουν όλες οι παρατάξεις (καλείται και ο κ. Μαρκίδης ως παρατηρητής) και υπάρχει επομένως η δυνατότητα ενημέρωσης και ελέγχου. Επίσης όλες οι δαπάνες μας δημοσιεύονται και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΏΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ “ΚΗΜΔΗΣ”.
Σε κάθε περίπτωση πάντως, προς ενημέρωσή σας, θα γίνεται ιδιαίτερη αναφορά για την πραγματοποίηση δαπανών που αφορούν σε μέτρα πρόληψης και αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Θεωρώ ότι σε κανένα από τα παραπάνω θέματα δεν ταιριάζει αντιπολιτευτική διάθεση και αντιπαράθεση άνευ λόγου και αιτίας, ιδιαίτερα την κρίσιμη αυτή περίοδο που διέρχεται όλος ο κόσμος. Από την πλευρά της Διοίκησης δεν υπάρχει πρόθεση αποκλεισμού κανενός συναδέλφου που έχει τη διάθεση να βοηθήσει, μέσα από συντονισμένες διαδικασίες και μέσω των θεσμικών οργάνων του Δήμου μας, είτε με τις προτάσεις του, είτε με τη φυσική του παρουσία.
Παραμένοντας στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επεξήγηση και πληροφορία, σας καλώ να ψηφίσουμε ομόφωνα όλα τα θέματα, δείχνοντας στο πρόβλημα αυτό της πανδημίας, την ομόθυμη στάση μας.

Με εκτίμηση
Ο Δήμαρχος Χαλκηδόνος
Σταύρος Αναγνωστόπουλος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *