Δ.Χαλκηδόνος:Συνεδριάσεις Δ.Σ. και Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  ΑΡ.ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 7/2020

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση (δια περιφοράς), στις 29/4/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11 π.μ. γα τα θέματα όπως παρακάτω:

1. Δωρεάν παραχώρηση προς χρήση τμήματος δημοτικού κτιρίου για τις ανάγκες στέγασης υποκαταστήματος της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.
2. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής και προσωρινής παραλαβής υπηρεσιών.
3. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμήθειας καυσίμων ετών 2020-2023 σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016.

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής-Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 1 1 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2020 Ο.Ε.

Καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και ο επικεφαλής της παράταξης “ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ”, σε τακτική-δια περιφοράς συνεδρίαση, στις στις 28-04-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.30 π.μ. για τα θέματα όπως παρακάτω:

1. Παράταση οκτάμηνων συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών του Δήμου Χαλκηδόνος, για τέσσερις (4) επιπλέον μήνες, για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID–19
2. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορονοϊού COVID – 19 και τις ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του
3. Λήψη απόφασης της Ο.Ε. Δ. Χαλκηδόνος για την συγκρότηση επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης για το Διαγωνισμό «Μίσθωση μηχ/των για εργασίες του Δήμου Χαλκηδόνος καθώς και για τους εκχιονισμούς κατά την χειμερινή περίοδο 2020-2021».
4. Καθορισμός των όρων δημοπράτησης για την υπηρεσία : “Μίσθωση μηχ/των για εργασίες του Δήμου Χαλκηδόνος καθώς και για τους εκχιονισμούς κατά την περίοδο 2020-2021”, αρ. Μελέτης 21/2020

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *