Δ.Χαλκηδόνος:Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Καλούνται τα μέλη της Ο.Ε. σε τακτική συνεδρίαση στις 15/11/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ στην αίθουσα του Δημαρχείου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2020
2. Διαγραφή οφειλών από τον χρηματικό κατάλογο του Δήμου.
3. Έγκριση πρακτικού 3 (Δικαιολογητικά Κατακύρωσης) για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού.
4. Έγκριση Πρακτικού Σταδίου 2 ( Οικονομική Προσφορά) της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την προμήθεια: « Προμήθεια μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκηδόνος», αξίας 63.600,00 € με ΦΠΑ. (Συστημικός Αριθμός Διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ: 75689)
5. Έγκριση Πρακτικού «Για την Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου», όπως αυτό συντάχθηκε από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, για την ανάθεση κατασκευής του έργου με τίτλο: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Χαλκηδόνος», προϋπολογισμού 515.881,35€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) (α/α διαγωνισμού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ: 81393).
6. Έγκριση πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού παροχής Υπηρεσιών σταδίου -2-«Αξιολόγηση τεχνικής προσφοράς» για την «Ενεργειακή αναβάθμιση-αυτοματοποίηση συστημάτων ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων- εφαρμογές smart cities, με εξοικονόμηση ενέργειας στον Δήμο Χαλκηδόνος» προϋπολογισμού 6.889.685,90€ με Φ.Π.Α.
7. Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2019

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *