Δ.Χαλκηδόνος:Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 1 5 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021 Ο.Ε.

Έχοντας υπόψη :

1. Την παρ.1 του αρ.10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ A’ 55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»
2. Της υπ΄αριθμ. 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίου ΥΠΕΣ
3. Τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και την παρ. 3 του άρθρου14 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988)
4. Την παρ.5 του αρ.67 και της παρ.1 του αρ.167 του Καλλικράτη (ν.3852/2010), όπως τροποποιήθηκαν με την παρ.1 και την παρ.2 αντιστοίχως του αρ.184 του ν.4635/2019,

Καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σε Τακτική -Δια περιφοράς συνεδρίαση, στις 18/05/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα από 10:00 π.μ, έως και 11:00 π.μ., για το παρακάτω μοναδικό θέμα :

1. Κατάρτιση σχεδίου 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *