Δ.Χαλκηδόνος:Συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής-Τρίτη 28/01

Καλούνται τα μέλη της Ο.Ε. σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στις 28-01-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ. στην αίθουσα του Δημαρχείου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο: «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού από τη θέση Βρυσούλα έως τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο προς την τ.κ. Δυτικού του Δ. Πέλλας», με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0006181444.
2. Έγκριση Πρακτικού «Για την Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου», όπως αυτό συντάχθηκε από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, για την ανάθεση κατασκευής του έργου με τίτλο: «Εργασίες αγροτικής οδοποιίας Δήμου Χαλκηδόνος», προϋπολογισμού 200.000,00 €(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) (Αρ. Μελέτης: 195/2018, α/α διαγωνισμού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ: 86779).
3. Διαγραφή Οφειλής από τον αρ.1901 Χρηματικό Κατάλογο του Δήμου μας.
4. Έγκριση πρακτικών 1ης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωσης του τμήματος 4 του υπ΄αριθ.1797 δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Τ.Κ ΑΓΧΙΑΛΟΥ και κατακύρωση του αποτελέσματος.
5. Έγκριση πρακτικών 1ης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωσης του τμήματος 10 του υπ΄αριθ.1797 δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Τ.Κ ΑΓΧΙΑΛΟΥ και κατακύρωση του αποτελέσματος.
6. Έγκριση πρακτικού 1ης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αρ.516, γεωργικού κλήρου Σχολείου Ξηροχωρίου, έκτασης 46.750 τ.μ, Οριστ.διανομής 1930, στην θέση «ΜΕΓΑΛΟ ΡΕΜΑ».
7. Έγκριση Πρακτικών 1 και 2 για το έργο με τίτλο «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ».
8. Έγκριση ή μη του 2ου Πρακτικού του έργου: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις», προϋπολογισμού 230.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), με αρ. Μελέτης 97/2018. (α/α διαγωνισμού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ: 85884).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *