Δ.Χαλκηδόνος:Βίντεο 13&14 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

14η/2021 Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκηδόνος

13η/2021 Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκηδόνος