Δ.Χαλκηδόνος:Απαγόρευση εργασιών υπαίθρου

Απαγόρευση εργασιών υπαίθρου λόγω επικινδυνότητας εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών

Από τον Δήμο Χαλκηδόνος γίνεται γνωστό πως από την Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης λήφθηκε απόφαση για απαγόρευση εργασιών υπαίθρου λόγω επικινδυνότητας εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών.