Δ.Χαλκηδόνος:Δημ.Συμβούλιο-Τρίτη 27/06 ώρα 19.00-Τα θέματα

Σ Υ Γ Κ Λ Η Σ Η ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

13η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλκηδόνος που θα γίνει στις 27/06/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, και θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 1. Λήψη απόφασης για το γιγαντιαίο Φωτοβολταϊκό Πάρκο που θα γίνει στο Ξηροχώρι- Μπαλαίικα – Ν. Μεσημβρία.
 2. Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Δήμου Χαλκηδόνος.
 3. Λήψη απόφασης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των Σχολικών Επιτροπών Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας.
 4. Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του «Κέντρου Κοινότητας Δήμου Χαλκηδόνος» στα πλαίσια του Ε.Π «Κεντρική Μακεδονία» Άξονας Προτεραιότητας 9Β: «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας –ΕΚΤ
 5. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης οικ. Έτους 2023 Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.» Δήμου Χαλκηδόνος.
 6. Έγκριση Οικονομικών καταστάσεων και απολογισμού εσόδων εξόδων έτους 2022 ΔΕΥΑ Δήμου Χαλκηδόνος.
 7. Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους.
 8. Διατύπωση γνώμης για την κατάργηση τμήματος αγροτικής οδού και την εκποίησή του μήκους 291,76 μ και Εμβ. = 1.165,79 μ2.
 9. Λήψη απόφασης για χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων στο υπ’ αριθ. 834 αγροτεμάχιο της Οριστικής Διανομής 1929 αγροκτήματος Προχώματος.
 10. Συγκρότηση επιτροπής Παραλαβής έργου: «Κατασκευή αποχέτευσης ομβρίων στην επέκταση του οικισμού Κουφαλίων του Δήμου Χαλκηδόνος»Αριθ. Μελ. 136/2019.
 11. Συγκρότηση επιτροπής Παραλαβής Έργου: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις»Αριθ. Μελ. 97/2018
 12. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση κατά χρήση στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Γιαννιτσών, πυροσβεστικού οχήματος του Δήμου Χαλκηδόνος.
 13. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Χαλκηδόνος» Αρ.Μελ.125/2017.
 14. Λήψη απόφασης για την αποδοχή συμπληρωματικής χρηματοδότησης για το έργο: «Κατασκευή αποχέτευσης ομβρίων στην επέκταση του οικισμού Κουφαλίων του Δήμου Χαλκηδόνος»Αριθ. Μελ. 136/2019.

Η συνεδρίαση θα μεταδίδεται ζωντανά μέσω ιστοσελίδας:

https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-14576