Δ.Χαλκηδόνος:Eκλογή μελών Προεδρείου Δ.Σ. και μελών της Δημοτικής Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


σε ειδική συνεδρίαση για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Χαλκηδόνος (στον 2ο όροφο του κτιρίου του ΚΑΠΗ Κουφαλίων), την 3/1/2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, σε ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, με θέμα ημερήσιας διάταξης :


«Εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και της δημοτικής επιτροπής»,

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64 και 74 του ν. 3852/2010 (Α΄87).