Δ.Ε. Κουφαλίων-Χαλκηδόνας: Αναλυτικά αποτελέσματα


ΔΕ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣΜΗΝΤΣΙΟΥΔΗΣΜΑΡΚΙΔΗΣ
ΚΟΥΦΑΛΙΑ9913381320
21,12%72,06%6,82%
ΠΡΟΧΩΜΑ31329580
45,49%42,88%11,63%
ΚΑΣΤΑΝΑΣ25615710
60,52%37,12%2,36%
ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΣ23018514
53,61%43,12%3,26%

ΔΕ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣΜΗΝΤΣΙΟΥΔΗΣΜΑΡΚΙΔΗΣ
ΑΔΕΝΔΡΟ630463101
52,76%38,78%8,46%
ΒΑΛΤΟΧΩΡΙ571035
39,20%58,51%2,29%
ΕΛΕΟΥΣΑ17121314
30,37%67,83%2,49%
Μ.ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ38344122
45,27%52,13%2,60%
ΛΟΥΔΙΑΣ226133151
44,23%26,03%29,55%
18415916
ΠΑΡΘΕΝΙΟ51,11%44,17%4,44%
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ80164377
52,66%42,27%5,96%