Δ.Ε.Υ.Α.Χ.:Τα θέματα της συνεδρίασης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (10ης /2020 Συνεδρίασης) 

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. σε τακτική συνεδρίαση την Δευτέρα 01/06/2020 και ώρα 18:30 μ.μ. στην Αίθουσα του Δ.Σ. του πρώην Δήμου Χαλκηδόνας.

Α. Ανακοινώσεις – Αναφορές-Ενημερώσεις:  Β. Θέματα ημερησίας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: «Εγκριση της υπ’ αριθμ. 21/2020 μελέτης περί της  «Παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την ολοκλήρωση σύνταξης τευχών δημοπράτησης του έργου ΄΄ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕΛ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ’’ σύμφωνα με την ΑΕΠΟ της εγκατάστασης»και διάθεση πιστώσεων»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 2ο: «Εγκριση της υπ’ αριθμ. 22/2020 μελέτης με τίτλο “Ηλεκτρολογικές Εργασίες για την Επισκευή και Συντήρηση των Αντλιοστασίων Δικτύων Ύδρευσης” και διάθεση πιστώσεων»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 

ΘΕΜΑ 3ο: «Αίτημα έγκρισης δαπάνης νομικής υποστήριξης και νομικής εκπροσώπησης για την περίπτωση δικαστικής αντίκρουσης της με ΓΑΚ 324/1-7-2019   επιδοθείσας αγωγής  του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Ε.Υ.Α.Θ. ΠΑΓΙΩΝ ενώπιον  του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης και ορισμός δικηγόρου»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση αιτήματος δαπάνης για  μεταβίβαση υποχρέωσης διαχείρισης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, από τον Δήμο Χαλκηδόνος στη Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου  Χαλκηδόνος, λόγω χρήσης της  παροχής από την  Δ.Ε.Υ.Α.Χ..»  

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 23/2020 μελέτης για την ʺΠροµήθεια Ειδών Ένδυσης Προσωπικού” έτους 2020 της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.  και διάθεση πιστώσεων».

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση Απόσυρσης Υπηρεσιακού Οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΝΗΕ7053».

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση του υπ’ αριθμ. πρωτ.  1485/14-05-2020, 2ου πρακτικού Επιτροπής για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου (κατακύρωση) στον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την “προμήθεια διάφορων αναλώσιμων υλικών ύδρευσης – αποχέτευσης ” της Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκηδόνος για το έτος 2020».

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση των υπ’ αριθμ. 1452/12-05-2020 (No 2) & 1478/14-05-2020 (Νο 3 ) Πρακτικών Επιτροπής για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου του Συνοπτικού Διαγωνισμού για τις “Επισκευές και συντηρήσεις υποβρυχίων αντλητικών συγκροτημάτων ύδρευσηςʺ  της Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκηδόνος για το έτος 2020».

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων και απολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2019».

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ. & κος Τσερανίδης Νεκτάριος, Προϊστάμενος Ο.Δ.Υ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση του 3_2020 πρακτικού (Α.Π. 1601/25-05-2020)  ενστάσεων καταναλωτών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ».

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ

ΘΕΜΑ 11ο: «Συνέχιση ή μη της διαδικασίας πρόσληψης νομικού συμβούλου με έμμισθη εντολή στην Δ.Ε.Υ.Α.Χ.».

Εισηγητής: κος Πιτίκης Ευστράτιος –Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *