Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκηδόνος:Τακτική Συνεδρίαση-Πέμπτη 14/05

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (9ης /2020 Συνεδρίασης)

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. σε τακτική συνεδρίαση την Πέμπτη 14/05/2020 και ώρα 18:30 μ.μ. στην Αίθουσα του Δ.Σ. του πρώην Δήμου Χαλκηδόνας.

Α. Ανακοινώσεις – Αναφορές-Ενημερώσεις:  Β. Θέματα ημερησίας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση της υπ΄αριθμ. 20/2020 μελετης για την «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού, στο πλαίσιο του Παραδοτέου 3.5.2Technologicalequipment&software (Τεχνολογικός εξοπλισμός & λογισμικό) το οποίο περιλαμβάνεται στην Πράξη “Sustainablemanagement of crossborderwaterresources” (Βιώσιμη διαχείριση των διασυνοριακών υδάτινων πόρων) και ακρωνύμιο AQUAM ΙΙ, που εντάσσεται στο πλαίσιο του INTERREG IPA CrossBorder Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009» και διάθεση πίστωσης»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 2ο: «Λήψη απόφασης για λήψη νομικών μέτρων κατά της  αγωγής του ΝΠΔΔ Ε.Υ.Α.Θ. ΠΑΓΙΩΝ  έναντι της ΔΕΥΑΧ για απαιτήσεις από διοικητική σύμβαση (κατασκευή τεχνικού έργου)(διοικητική διαφορά)»  

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 3ο: «Υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ένταξη της επιχείρησης στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων  και οργανισμών του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο  51 του ν. 1892/1990 και επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης Πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν. 3852/10, οι οποίες ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα για την απασχόληση  μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών.»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση γενομένων δαπανών μηνών Μαρτίου – Απριλίου 2020 της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 5ο: «Ανάκληση της υπ΄ αριθ.38/2020 απόφασης του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Χ και ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης ηλεκτρονικών εργασιών για την επισκευή και συντήρηση ηλεκτρονικών μέσων σε αντλιοστάσια δικτύων ύδρευσης” έτους 2020 της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *