Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκηδόνος:Οι τοποθετήσεις των μελών για το θέμα των ΑΜΕΑ

ΘΕΜΑ: «Συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΑΜΕΑ που συνάφθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος “Πρόγραμμα Νέων Θέσεων Εργασίας (ΑμΕΑ)”»

Σήμερα την 29η, του μήνα Οκτώβριου του έτους 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30’π.μ μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκηδόνος παρέλαβε την υπ’ αριθ. πρωτ.: 3464/29-10-2020  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκηδόνος και την εισήγηση του θέματος προκειμένου να γίνει συζήτηση και να ληφθεί απόφαση έως τις 19:30 μ.μ. Τα μέλη τοποθετήθηκαν επί του θέματος της πρόσκλησης και διατύπωσαν τις απόψεις τους και την ψήφο τους μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο θέμα της ημερησίας διάταξης.

Για το παρόν θέμα ψήφησαν στο σύνολο των έντεκα μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., επτά (7) μέλη

Συμφώνησε με την εισήγηση-πρόταση και την θετική ψήφο του Προέδρου όπως παραπάνω, ένα (1) μέλος, ο κος Βαϊνάς Ζήσης ο οποίος κατέγραψε και απέστειλε επί του θέματος: «ψηφίζω θετικά».

Τα υπόλοιπα πέντε (5) μέλη του Δ.Σ.είπαν τα παρακάτω :

Ο κος Ντράχας Κωνσταντίνος κατέγραψε και απέστειλε επί του θέματος: «Ψηφίζω αρνητικά παραμένω στην απόφαση που πάρθηκε πριν λίγο καιρό ότι θα αποφασίσει το δικαστήριο που είναι και αρμόδιο και θα εξεταστεί το θέμα ολοκληρωτικά ,παιχνίδια πολιτικά στις πλάτες απλών πολιτών μακριά από μένα»

Ο κος Διαμαντής Διαμαντής κατέγραψε και απέστειλε επί του θέματος: «Κύριε πρόεδρε,

 είχαμε συμβούλιο πριν 10 μέρες περίπου και ψηφίσαμε θετικά στην εκπροσώπηση της ΔΕΥΑΧ από δικηγόρο για το ίδιο θέμα ( αρχή δική μου πάντοτε να εκπροσωπείτε και να γνωμοδοτεί δικηγόρος για τα θέματα της επιχείρησης για την καλύτερη διασφάλιση της επιχείρησης και των δημοτών).

Θεωρώ αδιανόητο να καλούμαστε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση με το ίδιο θέμα και να κάνεις τέτοια εισήγηση εσύ ο ίδιος που αν θυμάμαι καλά δεν είναι νόμιμο να κάνεις εισηγήσεις.

Προτείνω να αναβληθεί το θέμα και να συζητηθεί δια ζώσης σε άλλο συμβούλιο και να βρεθεί η λύση για αυτό το σημαντικό θέμα. Ψηφίζω όχι στο θέμα»

Η κα Βλαχάκη Μαρία κατέγραψε και απέστειλε επί του θέματος:

«Ι.Στην εισήγηση του Προέδρου δεν υπάρχει αιτιολόγηση του κατεπείγοντος. 2.Την Δευτέρα (σε δύο εργάσιμες), εκδικάζεται η συγκεκριμένη υπόθεση στο Εφετείο. 3.Υπάρχεη απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΧ ότι το θέμα θα διευθετηθεί δικαστικά. 4.Δεν μπορώ να αντιληφθώ καν το θέμα, για ποτό λόγο μπαίνει σε συζήτηση και μάλιστα ως κατεπείγον, δύο μέρες πριν την δίκη .

Για όλους τους παραπάνω λόγους, δεν επιθυμώ και δεν συμφωνώ να συζητηθεί το θέμα ως κατεπείγον, ζητώ την αναβολή του σε ημερομηνία μεταγενέστερη της απόφασης του Εφετείου, την οποία ως υπηρεσία οφείλουμε να σεβαστούμε στην ολότητά της.»

Ο κος Παραλυκίδης Νικόλαος κατέγραψε και απέστειλε επί του θέματος:

«Αγαπητέ Πρόεδρε,

Συμφωνώντας με τον Δημήτρη τον Βαρδαλή αλλά και με την Κα Βλαχάκη… από που προκύπτει το κατεπείγον του θέματος όταν το θέμα εξαντλήθηκε στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις με τον ορισμό δικηγόρου. Ο νόμος χαρακτηριστικά αναφέρει…            

“Στην περίπτωση έκδοσης κατεπείγουσας  πρόσκλησης, η απόφαση με την οποία το συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον της συνεδρίασης υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας από τον Ελεγκτή Νομιμότητας ο οποίος ωστόσο δεν εξετάζει τα πραγματικά περιστατικά που συνιστούν το κατεπείγον των θεμάτων κατά το χρόνο λήψης της απόφασης, αλλά την ύπαρξη αιτιολογίας στην πρόσκληση”…. σύμφωνα με τα άρθρα 225-227 του ν. 3852/2010.

Επίσης σωστά αναφέρετε ότι λόγω Κορωναιού δεν μπορούσε να γίνει συνεδρίαση δια ζώσης .Θα μπορούσε όμως να γίνει τηλεδιάσκεψη όπως γίνεται κατά κόρον σήμερα.

Ακόμη ποιος σας νομιμοποιεί να κάνετε εισήγηση γιατί σύμφωνα με Άρθρον 6 ΝΟΜΟΣ 1069/1980 Γενικός Διευθυντής της Επιχείρησης. Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 100 ΝΟΜΟΣ 4604/2019 με ισχύ την 26/03/2019  Ο Γενικός Διευθυντής συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς δικαίωμα ψήφου και εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο για: γ) την άσκηση ένδικων βοηθημάτων ή μέσων, την παραίτηση από αυτά και κάθε δικαστικό ή εξωδικαστικό συμβιβασμό. Σαν πρόεδρος οριστήκατε για να προασπίζεστε τα συμφέροντα της ΔΕΥΑΧ ,όπου δυστυχώς με τη σημερινή σας ενέργεια δεν το πράττετε. Έχετε ενημερώσει τον δικηγόρο για τη σημερινή σας ενεργεία βάζετε τρικλοποδιά. Τέλος στην τελευταία συνεδρίαση πήραμε απόφαση για την τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΧ με πάγωμα της τιμολογίου Πιστεύετε ότι με την ενεργεία σας προασπίζεστε την απόφαση αυτή,

Για όλα τα παραπάνω δεν ψηφίζω την πρόταση του προέδρου και επιφυλάσσομαι για κάθε νόμιμο δικαίωμα μου ,ενημερώνω δε ότι σκοπεύω μέσω των ΜΜΕ να ενημερώσω τους δημότες του Δήμου για τις μεθοδεύσεις που γίνονται από τον Πρόεδρο και την Δημοτική αρχή.»

Ο κος Βαρδαλής Δημήτριος κατέγραψε και απέστειλε επί του θέματος :

«Κύριε πρόεδρε, καταρχήν μας καλείτε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, χωρίς να λαμβάνετε υπόψη σας την νομοθεσία που υπάρχει για τέτοιου τύπου συνεδριάσεις. (άρθρο 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010).

Αυτό το λέω γιατί ούτε στην εισήγησή σας περιγράφετε γιατί είναι κατεπείγουσα η συνεδρίαση αλλά και αν είναι, αρμόδιοι να κρίνουν αν το θέμα θα συζητηθεί είναι τα μέλη του ΔΣ.

Ξεχωριστό κομμάτι είναι βέβαια είναι ότι η οποιαδήποτε απόφαση θα περάσει από έλεγχο νομιμότητας. Ο νόμος χαρακτηριστικά αναφέρει… “Στην περίπτωση έκδοσης κατεπείγουσας πρόσκλησης, η απόφαση με την οποία το συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον της συνεδρίασης υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας από τον Ελεγκτή Νομιμότητας ο οποίος ωστόσο δεν εξετάζει τα πραγματικά περιστατικά που συνιστούν το κατεπείγον των θεμάτων κατά το χρόνο λήψης της απόφασης, αλλά την ύπαρξη αιτιολογίας στην πρόσκληση”…. σύμφωνα με τα άρθρα 225-227 του ν. 3852/2010.

Επιχειρείται εν ολίγοις μια ακροβασία. Βεβαια είμαι σίγουρος ότι όλα τα παραπάνω τα γνωρίζετε καλύτερα από εμένα, αλλά επιχειρείται να πάρετε στην πλάτη σας μία καθαρά πολιτική απόφαση με ότι κόστος αυτή συνεπάγεται.

Επιφυλάσσομαι λοιπόν για κάθε νόμιμο δικαίωμα μου μιας και θεωρώ παράνομη τη σύγκληση του συμβουλίου.

Επι της ουσίας είμαι αντίθετος ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ και θέλω να θυμίσω ότι ήμουν πάντα υπέρ της μονιμοποίησης των συγκεκριμένων ατόμων και ότι η υπηρεσία δεν έπρεπε να στραφεί ποτέ εναντίον των εργαζομένων γεγονός που έχει καταγραφεί σε όλες τις προηγούμενες αποφάσεις.

Φυσικά δεν μπορώ να συμφωνήσω και με την τελευταία παράγραφο την εισήγησης σας και θεωρώ ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να πάρουν ότι δικαιούνται»

Μετά όλων των παραπάνω κι αφού καταγράφηκαν λεπτομερώς οι θέσεις όλων των μελών , το Δ.Σ. όπως ψήφισε επί του θέματος

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Με τέσσερις (4) ψήφους κατά, από τους κ.κ. Ντράχα Κωνσταντίνο, Διαμαντή Διαμαντή, Παραλυκίδη Νικόλαο και Βαρδαλή Δημήτριο, δύο (2) ψήφους υπέρ από τον κο Πιτίκη Ευστράτιο και κο Βαϊνά Ζήση και μία(1) παρόν από την κα Βλαχάκη Μαρία οι απόψεις των οποίων καταγράφονται επακριβώς στο σκεπτικό της παρούσας, την μη έγκριση της πρότασης του Προέδρου όπως αυτή ήρθε προς ψήφιση:

Πρόταση για λήψη απόφασης:

Ότι διαπιστώθηκαν και εξακολουθούν να υφίστανται ελλείψεις προσωπικού αναγκαίου για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας μας

-Ότι επιθυμούμε τη συνέχιση της απασχόλησης των ανωτέρω εργαζομένων εφόσον βέβαια αυτό κριθεί από το Εφετείο Θεσσαλονίκης και εκφράζουμε ρητά την πρόθεση μας να επαναπροσλάβουμε τους ανωτέρω Κ. Κ., Α. Ζ., X. Δ., Ε. Δ. και Α. Γ..

Δηλώνουμε δε ότι δε δυνάμεθα λόγω της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης να ικανοποιήσουμε οικονομικές διεκδικήσεις των προαναφερομένων που αφορούν σε καταβολές αποζημιώσεων για όλη την περίοδο που δεν απασχολούνταν στην επιχείρηση δεδομένου μάλιστα ότι δεν παρασχέθηκε καμία εργασία για την επίμαχη χρονική περίοδο.»

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *