Δ.Ε.Υ.Α.Χαλκηδόνος:Παράταση ενός (1) μήνα για την εξόφληση λογαριασμών

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Χ

Αγαπητοί καταναλωτές

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω ανυπαίτιου τεχνικού κωλύματος υπήρξε καθυστέρηση στη εκτύπωση και κατά συνέπεια στη διανομή μερίδας λογαριασμών ύδρευσης-αποχέτευσης περιόδου 2ου τετραμήνου 2023.

Για το λόγο αυτό η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. χορηγεί παράταση ενός (1) μήνα για την εξόφληση λογαριασμών στους οποίους αναγράφεται ως «ΛΗΞΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ» η ημερομηνία 19/12/2023.

Για τους ανωτέρω λογαριασμούς θα υπάρχει δυνατότητα   εξόφλησής τους έως 19/01/2024 χωρίς καμία επιβάρυνση.

Ζητούμε συγνώμη για την αναστάτωση και ευχαριστούμε για την κατανόηση.

    Για τη Δ.Ε.Υ.Α.Χ

              –ο-

Γενικός Δ/ντής Καράμπας Φώτιος