Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκηδόνος:Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Χ

Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ ενημερώνει ότι στο πλαίσιο της υποχρέωσης κανονικής είσπραξης των εσόδων της από τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης και της ανάγκης ανταπόκρισης στις αυξημένες υποχρεώσεις που απορρέουν από τη λειτουργίας της και βάσει της υποχρεωτικότητας των διατάξεων του Κ.Ε.Δ.Ε , του Ν.1069/1980 και του κανονισμού λειτουργίας της, οφείλει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση αυτού του σκοπού.

Θεωρούμε σωστό πριν προχωρήσει η υπηρεσία στα παραπάνω μέτρα και στο πλαίσιο της καλής πίστης που πρέπει να διέπει τη Δ.Ε.Υ.Α.Χ και τους καταναλωτές της, να καλέσουμε όλους τους οφειλέτες της να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν με διακανονισμό τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους κατ’ εφαρμογή του ισχύοντος προγράμματος ρύθμισης οφειλών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., προκειμένου να μην αντιμετωπίσουν τις δυσάρεστες συνέπειες κάποιων αναγκαστικών μέτρων είσπραξης που υποχρεούται η υπηρεσία να λάβει συμπεριλαμβανομένης της διακοπής υδροδότησης και της ανάθεσης είσπραξης οφειλών στις Δ.Ο.Υ.

Κάνουμε παράκληση στους οφειλέτες της Δ.Ε.Υ.Α.Χ να προσέλθουν στα γραφεία της για διευθέτηση των οφειλών τους με την ελπίδα της άμεσης ανταπόκρισης.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Πληροφορίες :

Για καταναλωτές της Δημοτικής Ενότητας Κουφαλίων στο τηλέφωνο 2391021212

Για καταναλωτές της Δημοτικής Ενότητας Χαλκηδόνας στο τηλέφωνο 2391021113

Για καταναλωτές της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Αθανασίου στο τηλέφωνο 2310702904