Δ.Βαρτζόπουλος:Γενναίες λύσεις απαιτούνται για την Αγροτική Ανάπτυξη

Γενναίες λύσεις απαιτούνται για την Αγροτική Ανάπτυξη

Ο πρωτογενής τομέας και οι προκλήσεις της νέας εποχής, που αναδύεται εν μέσω μιας δυσμενούς διεθνούς συγκυρίας, ήταν το θέμα της εκδήλωσης, που πραγματοποίησε μπροστά σε πλήθος κόσμου στα Λουτρά Λαγκαδά ο Βουλευτής Β´ Θες/νίκης Δημ. Βαρτζόπουλος. Ο προσκεκλημένος Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Κ.  Μακεδονίας Γ. Κεφαλάς ανέλυσε τις καινοτομίες της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-27 και τις προοπτικές, που προκύπτουν για την αντιμετώπιση των χρονίων δομικών αδυναμιών της ελληνικής γεωργίας: την αγροτική πίστη, την διαχείριση των υδατίνων πόρων, το κόστος παραγωγής, την ασφάλιση της παραγωγής και την γραφειοκρατική διαχείριση των ενισχύσεων και επενδυτικών προγραμμάτων. «Η αγροτική εκπαίδευση, η έρευνα και καινοτομία και η δημιουργία ελκυστικού περιβάλλοντος για τους νέους αγρότες θα καθορίσουν το μέλλον μας» κατέληξε.

Στην παρέμβαση του ο κ. Βαρτζόπουλος επεσήμανε, ότι δύο είναι τα βασικά προβλήματα του ελληνικού πρωτογενούς τομέως: η έλλειψη ειδικής αγροτικής πίστης και ο κλήρος, το μέγεθος δηλαδή και η προέλευση του.

«Μετά την κατάρρευση της Αγροτικής Τραπέζης», υπογράμμισε ο Βουλευτής, «ο Έλληνας αγρότης επιχειρεί είτε εξ ίδιων είτε με επαχθέστατη χρηματοδότηση από τις συστημικές τράπεζες είτε δυστυχώς βασιζόμενος σε εμπορικές πρακτικές ανακυκλώσεως του χρήματος, που αν εκτραπούν οδηγούν σε φαινόμενα εκτεταμένων  επ´ αλλήλων χρεοκοπιών, που ταλανίζουν για σειρά ετών μεγάλες περιοχές της χώρας.

Η ύπαρξη ειδικών πιστωτικών ιδρυμάτων, που θα τηρούσαν αλληλόχρεους λογαριασμούς, θα έλυνε όλα αυτά τα προβλήματα, θα βοηθούσε μάλιστα και στην ανάπτυξη μιας ασφαλιστικής αγοράς για την κάλυψη όχι μόνον της παραγωγής – συμπληρώνοντας τον ΕΛΓΑ- αλλά και των διακυμάνσεων της τιμής, τουλάχιστον στα χρηματιστηριακά προϊόντα πχ βαμβάκι, σιτηρά κοκ.

Οι ελληνικές τράπεζες δεν μπορούν να το προσφέρουν αυτό. Η προσωπική μου προσπάθεια προ ετών», ανέφερε ο Βουλευτής,  «να έρθουν  στην χώρα ξένα συνεταιριστικά πιστωτικά ιδρύματα,  δυστυχώς δεν ευοδώθηκε. Είναι βέβαιο, ότι η επίτευξη της επενδυτικής βαθμίδος θα το επιτρέψει σύντομα.

 

Το μέγεθος και η προέλευση του κλήρου είναι ένα γενετικό μειονέκτημα της ελληνικής γεωργίας. Η γεωγραφία και η ιστορία είναι αδήριτα γενετικά δεδομένα. Η ύπαρξη του μικρού κλήρου, ιδίως στην Βόρειο Ελλάδα, και ο συνεχής κληρονομικός κατακερματισμός του στο διάβα των γενεών δημιουργούν μια ασταθή βάση και εκκινήσεως των νέων αγροτών και αναπτύξεως εύρωστων αγροτικών επιχειρήσεων. Αν τώρα προσθέσει κανείς σε αυτό την αδιαφορία πολλών κληρονόμων για την τύχη των πολύ μικρών ιδιοκτησιών τους, την ανάγκη δημιουργίας ενιαίων καλλιεργήσιμων εκτάσεων, άρα  ανταλλαγών, και την έλλειψη ακόμη σε ωρισμένες περιοχές αναδασμών και  κτηματολογίου το μείγμα γίνεται εκρηκτικό. Αν σε αυτό το μείγμα προστεθεί ως καταλύτης ο ΑΤΑΚ (Αριθμός Ταυτότητος Ακινήτου),  η έκρηξη είναι προ των πυλών.

Εδώ χρειάζονται γενναίες και ριζοσπαστικές λύσεις»  τόνισε ο κ. Βαρτζόπουλος. « Είναι πλέον αναπόδραστο, αυτοί, που αδιαφορούν, να υποχρεούνται να παραχωρούν τις ιδιοκτησίες τους,  χωρίς να τις χάνουν βέβαια, προς εκμετάλλευση σε ειδικό Φορέα, που θα τις διαχειρίζεται και προς όφελος τους. Ο ίδιος Φορέας θα διαχειρίζεται και τις ανταλλαγές, όπως και την διανομή των δημοσίων γαιών με κριτήρια, όχι όπως τα σημερινά κοινωνικά, αλλά ηλικιακά και οικονομικά».

Ιδιαίτερη σημασία πρέπει, να δοθεί στους αγροτικούς συνεταιρισμούς. Το νέο θεσμικό πλαίσιο, που ψηφίσθηκε, κινείται προς την σωστή κατεύθυνση. Είναι όμως απολύτως αναγκαία η περαιτέρω θεσμική αναβάθμιση των Συνεταιρισμών σε αγροτικά Επιμελητήρια. Που πέρα από τις εμπορικές δραστηριότητες θα προσφέρουν τεχνική υποστήριξη αλλά και θα γίνουν ο υποχρεωτικός σύμβουλος των διαχειριστικών Αρχών στην αξιολόγηση των οποίων επενδυτικών σχεδίων. Και φυσικά θα συμμετέχουν στην επαγγελματική εκπαίδευση των τεχνικών της ζωικής και φυτικής παραγωγής».

Ο κ Βαρτζόπουλος εξέφρασε την απόλυτη αισιοδοξία του για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας και του ανερχομένου πληθωρισμού. Ανέλυσε, ότι η έξοδος από την ενισχυμένη εποπτεία και η πολιτική της ΕΚΤ, που αναγκαστικώς θα κινηθεί στα χνάρια του ειδικού προγράμματος για την Πανδημία, θα δημιουργήσει συνθήκες δανεισμού, που θα επιτρέψει πλήρη κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών για την συγκράτηση των τιμών. Εκτίμησε μάλιστα, ότι οι δυσχέρειες των κέντρο- και βορειοευρωπαϊκών νοικοκυριών εν όψει του χειμώνος, θα οδηγήσουν σε κοινή ευρωπαϊκή δράση ανάλογο του Ταμείου Ανάκαμψης.

«Η Κυβέρνηση Μητσοτάκη έκανε πολλά και σωστά», κατέληξε ο Βουλευτής.

«Φυσικά γίνονται λάθη και παραλήψεις. Τα οποία διορθώνουμε και γινόμαστε  καλύτεροι. Δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, η ΝΔ είναι η μοναδική επιλογή».