ΔΕΥΑΧ:Συνεδρίαση-Δευτέρα 01/07 ώρα 19.30-Τα θέματα

Τακτική Συνεδρίαση της ΔΕΥΑΧ-Δευτέρα 01/07 ώρα 19.30 αίθουσα συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου