Δήμος Χαλκηδόνος: 19η συνεδρίαση Ο.Ε.-Δευτέρα 18/06 ώρα 09.00

Καλούνται τα μέλη της Ο.Ε. σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στις 18/6/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. στην αίθουσα του Δημαρχείου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση πρακτικoύ του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Υλικών Γραφείου 2018 (φωτοαντιγραφικού χαρτιού, φακέλων αλληλογραφίας με τυπωμένα τα στοιχεία της υπηρεσίας-τριπλοτύπων είσπραξης-βιβλιοδετήσεων), προϋπολογισμού 17.807,78 € με ΦΠΑ,

2. Έγκριση πρακτικού ελέγχου διακαιολογητικών κατακύρωσης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού
«Επισκευή-Συντήρηση και προμήθεια ανταλλακτικών των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου
Χαλκηδόνος» ΤΜΗΜΑΤΑ 1, 2 & 4 συστημικός αριθμός 51257

3. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού.

4. Έγκριση πρακτικού 3ης επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης του υπ΄αριθ.1797/9 δημοτικού ακινήτου Αγχιάλου, κατόπιν τροποποίησης των όρων

5. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου : «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ», με αρ. μελέτης 71/2015

6. Έγκριση πολυετούς υποχρέωσης ύψους 22.642,40 € και ψήφισης πίστωσης δαπάνης έτους 2018 συνολικού ποσού 12.945,60 € για τις “εργασίες κλάδευσης και κοπής ψηλών δένδρων

7. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και ψήφισης πίστωσης έτους 2018 συνολικού ποσού 3.600,96 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για την προμήθεια δύο (2) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για τις
ανάγκες του Δήμου Χαλκηδόνος.

8. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, πολυετούς υποχρέωσης ύψους 744,00€ (με Φ.Π.Α.) και ψήφιση πίστωσης δαπάνης έτους 2018 συνολικού ποσού 372,00 € (με Φ.Π.Α.) για συντήρηση ενός (1)
ανελκυστήρα για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκηδόνος»
9. Έγκριση ψήφισης πίστωσης δαπάνης έτους 2018 συνολικού ποσού 4.789,44 € για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων του Δήμου Χαλκηδόνος για το έτος 2018

10. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση σε Αγωγή Ποιραζίδη Α. και Ποιραζίου Κ. και ψήφιση
σχετικής πίστωσης

11. Ορισμός δικηγόρου για γνωμάτευση σε θέμα της Τ.Υπηρεσίας και ψήφιση σχετικής πίστωσης.

12. Έγκριση πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού διεξαγωγής δημοπρασίας για την μίσθωση αγροτεμαχίου με αποθηκευτικό χώρο στην ΔΕ Αγίου Αθανασίου.

13. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και ψήφισης πίστωσης έτους 2018 ποσού 24.800,00€ με ΦΠΑ, για την υπηρεσία με τίτλο :<Εργασία σύνταξης φακέλου για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην υπ
΄αριθμ. 1049/7-3-2018 ανοιχτή πρόσκληση της ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με τίτλο
“Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτηρίων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας” ΑΜ 86/2018

14. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και ψήφισης πίστωσης έτους 2018 ποσού 24.800,00€ με ΦΠΑ, για την υπηρεσία με τίτλο :<Εργασία εκποίησης MASTER PLAN και σύνταξης φακέλου με σκοπό την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του έργου: “Νέα κτιριακά έργα και ενεργειακή αναβάθμιση κολυμβητηρίου Δήμου Χαλκηδόνος” ΑΜ82/2018

15. Κατάρτιση Σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2018 (8η)

16. Έγκριση ψήφισης πίστωσης δαπάνης έτους 2018 συνολικού ποσού 4.502,82€ για την προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων για την ολοκλήρωση της 11649/25-07-2017 σύμβασης

17. Έγκριση πρακτικού 1ου σταδίου Διαγωνισμού προμήθειας οχημάτων.

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *