Δήμος Χαλκηδόνος: Aνακοινώθηκαν οι νέοι ειδικοί σύμβουλοι του δημάρχου

Κουφάλια, 9/11/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Προσλαµβάνει τον Νικόλαο Καραγιάννη του Χρήστου ως Ειδικό Συνεργάτη ∆ηµάρχου, µε σύµβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας θα είναι µέχρι και τις
31/12/2016.
Το έργο του παραπάνω αναφεροµένου είναι να επικουρεί και να υποστηρίζει το έργο του ∆ηµάρχου
((θα συµµετέχει όµως, όταν καλείται και στις συνεδριάσεις του ∆.Σ. Ή της Εκτελεστικής Επιτροπής), να
διατυπώνει εξειδικευµένες γνώµες και προτάσεις, γραπτά ή προφορικά, για τον τοµέα
δραστηριοτήτων του ∆ήµου τον οποίο ορίζεται να εξυπηρετήσει. Συγκεκριµένα, σε θέµατα αθλητισµού,
παιδείας και προώθησης/διαφύλαξης των πολιτιστικών/ιστορικών πόρων και πολιτιστικού τουρισµού
του ∆ήµου µας, θα συµβάλει στην αναβάθµιση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τους
πολίτες, της αποτελεσµατικότερης οργάνωσης των ως άνω δράσεων και την ανταπόκρισή τους στις
µεταβλητές κοινωνικές ανάγκες.
Επίσης, θα συνεργάζεται µε όλες τις υπηρεσίες του ∆ήµου ανεξαιρέτως, ενώ δεν θα ασκεί
αποφασιστικές αρµοδιότητες, οποιασδήποτε µορφής.
Περίληψη της Απόφασης να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Προσλαµβάνει τον Γεώργιο Γιαννάκη του Ιωάννη ως Ειδικό Σύµβουλο ∆ηµάρχου, µε σύµβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας θα είναι µέχρι και τις
31/12/2016.
Το έργο του παραπάνω αναφεροµένου είναι να επικουρεί και να υποστηρίζει το έργο του ∆ηµάρχου
(θα συµµετέχει όµως, όταν καλείται και στις συνεδριάσεις του ∆.Σ. Ή της Εκτελεστικής Επιτροπής), να
διατυπώνει εξειδικευµένες γνώµες και προτάσεις, γραπτά ή προφορικά, για τον τοµέα
δραστηριοτήτων του ∆ήµου τον οποίο ορίζεται να εξυπηρετήσει. Συγκεκριµένα, σε θέµατα διαφάνειας,
επεξεργασίας και ανάλυσης στατιστικών δεδοµένων διαφόρων δοµών του ∆ήµου για τη σύνταξη
επιχειρησιακών προγραµµάτων, θα κάνει χρήση νέων τεχνολογιών και µέσων για την ολοκληρωµένη
προβολή των δραστηριοτήτων του ∆ήµου και θα συµβάλει στην ενίσχυση της δηµοσιότητας σε αυτόν,
καθώς επίσης θα αναζητά χρηµατοδοτικά εργαλεία µε τη χρήση της τεχνολογίας, µε σκοπό τη
βελτίωση και ανάπτυξη του ∆ήµου.
Επίσης, θα συνεργάζεται µε όλες τις υπηρεσίες του ∆ήµου ανεξαιρέτως, ενώ δεν θα ασκεί
αποφασιστικές αρµοδιότητες, οποιασδήποτε µορφής.
Περίληψη της Απόφασης να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΚΝΙ∆ΑΣ

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις αποφάσεις όπως αναρτήθηκαν στην διαύγεια

7ΗΧΣΩΗ2-7ΩΥ

6ΠΛΗΩΗ2-ΝΑΚ

3 comments

  1. καλη Επιτυχια στο εργο τους. οτι καλο η οχι κανουν θα εχει επιπτωσεις στην κοινωνια μας.Ευχομαστε το Καλυτερο

  2. ΤΟΣΟΣ ΑΓΩΝΑΣ.ΝΑ ΠΑΕΙ ΧΑΜΕΝΟΣ?

  3. ΚΑΛΟΡΙΖΙΚΟΙ ΟΙ ΥΜΕΤΕΡΟΙ. ΑΓΛΙ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΥΣ ΘΝΗΤΟΥΣ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *