Δήμος Χαλκηδόνος:Συνεδρίαση Ο.Ε-Παρασκευή 22/02

Καλούνται τα μέλη της Ο.Ε. σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στις 22/02/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. στην αίθουσα του Δημαρχείου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
1. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση επιτροπών για τον Διαγωνισμό «Μίσθωση μηχ/των για εργασίες του Δήμου Χαλκηδόνος και για τους εκχιονισμούς κατά την χειμερινή περίοδο 2019- 2020».

2. Καθορισμός των όρων δημοπράτησης για την υπηρεσία : “Μίσθωση μηχ/των για εργασίες του Δήμου Χαλκηδόνος και για τους εκχιονισμούς κατά την περίοδο 2019-2020”, αρ. Μελέτης 13/2019.

3. ΟΡΙΣΜΟΣ Πληρεξούσιου Δικηγόρου (παράσταση σε αγωγή ΧΙΟΝΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΣ κατά Δήμου Χαλκηδόνος ).

4. Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας ειδών σίτισης (1ο πρακτικό).

5. Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας ειδών σίτισης (2ο πρακτικό).

6. Έγκριση Πρακτικού “Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης Προσωρινού Αναδόχου”, της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, για την ανάθεση κατασκευής του έργου με τίτλο:
«ΚΡΑΣΠΕΔΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ», προϋπολογισμού δαπάνης 33.870,96 € (πλέον ΦΠΑ)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *