Δήμος Χαλκηδόνος:Συνεδρίαση Οικονομική επιτροπής-Δευτέρα 23/12

Καλούνται τα μέλη της Ο.Ε. σε τακτική συνεδρίαση στις 23/12/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ στην αίθουσα του Δημαρχείου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Συγκρότηση Επιτροπής Υπαλλήλων για τη διεξαγωγή κληρώσεων μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της περ. 8, του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 για το έτος 2020.
2. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Εργασίες στα κοιμητήρια του Δήμου Χαλκηδόνος» (αρ.μελ. 116/2018).
3. Έγκριση Πρακτικού Σταδίου 3 (Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου) της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την προμήθεια: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκηδόνος», Εκτιμώμενης αξίας 63.600,00 € με ΦΠΑ. (Συστημικός Αριθμός Διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ: 75689).
4. Έγκριση 4ης παράτασης για την εκτέλεση του έργου : «Εργασίες οδοποιίας στην περιοχή επέκτασης της Δ. Κ. Χαλκηδόνας έτους 2017» (αρ.μελ. 100/2017).
5. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου “Ασφαλτόστρωση Τμημάτων Οδών Διονυσίου Σολωμού και Κωνσταντίνου Καραμανλή” στην περιοχή επέκτασης Κουφαλίων (αρ μελ 49/2017).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *