Δήμος Χαλκηδόνος:Τι έγινε στις προηγούμενες εκλογές-Αναλυτικά αποτελέσματα συνδυασμών & υποψηφίων

Δήμος Χαλκηδόνος-Aποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών της 18ης Μαΐου 2014

ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΕΚΛΟΓΕΙΣ : 32.506

ΨΗΦΙΣΑΝ : 23.878

ΕΓΚΥΡΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ : 22.995

ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΥΡΩΝ-ΛΕΥΚΩΝ : 883

Aπό τα έγκυρα, ως άνω, ψηφοδέλτια, οι συμμετασχόντες μετά τη νόμιμη ανακήρυξή τους, στις δημοτικές εκλογές συνδυασμοί έλαβαν :

Α/Α ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ
1. «Ενωμένοι Δημιουργούμε» 8.297 36,08%
2. «Αλληλεγγύη Ενότητα Συνεργασία στο Δήμο Χαλκηδόνος Γιάννης Τσουκνιδάς» 6.568 28,56%
3. «ΕΝΕΡΓΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ» 6.473 28,15%
4. «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 1.657 7,21%

Επαναληπτική ψηφοφορία 25-5-2014

«Αλληλεγγύη Ενότητα Συνεργασία στο Δήμο Χαλκηδόνος Γιάννης Τσουκνιδάς» 51,46%,

«Ενωμένοι Δημιουργούμε» 48,54%.

Ι) Επιτυχών συνδυασμός ο συνδυασμός «Αλληλεγγύη Ενότητα Συνεργασία στο Δήμο Χαλκηδόνος Γιάννης Τσουκνιδάς» και επιλαχόντες συνδυασμοί οι συνδυασμοί «Ενωμένοι Δημιουργούμε», «ΕΝΕΡΓΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ» και «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ».

ΙΙ) Δήμαρχος του Δήμου Χαλκηδόνος ο επικεφαλής του επιτυχόντος συνδυασμού «Αλληλεγγύη Ενότητα Συνεργασία στο Δήμο Χαλκηδόνος Γιάννης Τσουκνιδάς» ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ.

ΙΙΙ) Τακτικοί και αναπληρωματικοί Δημοτικοί σύμβουλοι:

Α) Από τον επιτυχόντα συνδυασμό «Αλληλεγγύη Ενότητα Συνεργασία στο Δήμο Χαλκηδόνος Γιάννης Τσουκνιδάς».

Εκλογική Περιφέρεια Αγίου Αθανασίου

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 1. ΔΕΛΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους εξήντα οκτώ (568) σταυρούς προτίμησης.
 2. ΧΑΤΖΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους ογδόντα οκτώ (488) σταυρούς προτίμησης.
 3. ΞΕΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ έλαβε τετρακόσιους εξήντα πέντε (465) σταυρούς προτίμησης.
 4. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους τριάντα (430) σταυρούς προτίμησης.
 5. ΧΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τετρακόσιους εννέα (409) σταυρούς προτίμησης.
 6. ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ του ΣΥΜΕΩΝ έλαβε τριακόσιους εβδομήντα οκτώ (378) σταυρούς προτίμησης.
 7. ΚΙΑΧΑΓΙΑ – ΠΑΡΑΣΧΑΚΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ (ΞΕΝΙΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους πενήντα επτά (357) σταυρούς προτίμησης.
 8. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΛΕΩΝΙΔΑ έλαβε τριακόσιους τριάντα οκτώ (338) σταυρούς προτίμησης.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 1. ΚΑΤΣΩΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους έντεκα (311) σταυρούς προτίμησης.
 2. ΚΟΥΣΟΥΡΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ έλαβε διακόσιους εβδομήντα εννέα (279) σταυρούς προτίμησης.
 3. ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΚΟΣΜΑ έλαβε διακόσιους πενήντα τέσσερις (254) σταυρούς προτίμησης.
 4. ΓΚΑΡΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ του ΣΥΜΕΩΝ έλαβε διακόσιους σαράντα πέντε (245) σταυρούς προτίμησης.
 5. ΔΡΑΓΑΝΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους είκοσι πέντε (225) σταυρούς προτίμησης.
 6. ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΗΛΙΑ έλαβε εκατόν ογδόντα έξι (186) σταυρούς προτίμησης.
 7. ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα πέντε (175) σταυρούς προτίμησης.
 8. ΠΑΝΤΕΛΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΑΡΚΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα οκτώ (168) σταυρούς προτίμησης.
 9. ΔΟΥΣΠΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα δύο (162) σταυρούς προτίμησης.
 10. ΠΑΠΟΥΛΑΚΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα δύο (142) σταυρούς προτίμησης.
 11. ΤΟΛΟΥΔΗΣ (ΓΙΛΑΝΤΖΗΣ) ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εβδομήντα (70) σταυρούς προτίμησης.
 12. ΒΑΚΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε εξήντα οκτώ (68) σταυρούς προτίμησης.

Εκλογική Περιφέρεια Κουφαλίων

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 1. ΜΗΝΤΣΙΟΥΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε χίλιους τριακόσιους εβδομήντα πέντε (1.375) σταυρούς προτίμησης.
 2. ΠΑΡΑΛΥΚΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε επτακόσιους δέκα εννέα (719) σταυρούς προτίμησης.
 3. ΒΛΑΪΚΟΥΔΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εξακόσιους δεκαέξι (616) σταυρούς προτίμησης.
 4. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εξακόσιους έξι (606) σταυρούς προτίμησης.
 5. ΙΣΜΑΗΛΙΔΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους ενενήντα δύο (492) σταυρούς προτίμησης.
 6. ΑΓΑΠΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους εβδομήντα δύο (472) σταυρούς προτίμησης.
 7. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ – ΔΑΝΑΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τετρακόσιους πενήντα (450) σταυρούς προτίμησης.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 1. ΛΥΤΟΥΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τετρακόσιους είκοσι τέσσερις (424) σταυρούς προτίμησης.
 2. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους δεκατέσσερις (414) σταυρούς προτίμησης.
 3. ΣΑΜΑΝΔΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΗΡΑΚΛΗ έλαβε τετρακόσιους (400) σταυρούς προτίμησης.
 4. ΨΑΡΡΑ – ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑ ΒΕΝΕΤΙΑ (ΒΕΤΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριακόσιους εξήντα επτά (367) σταυρούς προτίμησης.
 5. ΚΑΡΑΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε τριακόσιους πενήντα εννέα (359) σταυρούς προτίμησης.
 6. ΒΑΡΔΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριακόσιους πενήντα εννέα (359) σταυρούς προτίμησης.
 7. ΔΕΛΗΠΑΛΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε τριακόσιους τριάντα πέντε (335) σταυρούς προτίμησης.
 8. ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους ενενήντα εννέα (299) σταυρούς προτίμησης.
 9. ΠΑΤΡΩΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε διακόσιους σαράντα επτά (247) σταυρούς προτίμησης.
 10. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους είκοσι πέντε (225) σταυρούς προτίμησης.
 11. ΛΥΤΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΙΔΕΡΗ έλαβε διακόσιους δέκα έξι (216) σταυρούς προτίμησης.
 12. ΠΑΠΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΠΑΣΧΑΛΗ έλαβε διακόσιους εννέα (209) σταυρούς προτίμησης.
 13. ΠΟΥΤΑΧΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα τέσσερις (174) σταυρούς προτίμησης.

Εκλογική Περιφέρεια Χαλκηδόνος

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 1. ΜΑΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ έλαβε εξακόσιους τέσσερις (604) σταυρούς προτίμησης.
 2. ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΕΥΡΥΣΘΕΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εξακόσιους δύο (602) σταυρούς προτίμησης.
 3. ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πεντακόσιους εβδομήντα εννέα (579) σταυρούς προτίμησης.
 4. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριακόσιους δέκα (310) σταυρούς προτίμησης.
 5. ΡΩΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΙΚΗ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους εβδομήντα τέσσερις (274) σταυρούς προτίμησης.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 1. ΜΕΝΤΕΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους εβδομήντα δύο (272) σταυρούς προτίμησης.
 2. ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους εξήντα τέσσερις (264) σταυρούς προτίμησης.
 3. ΚΟΡΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους πενήντα οκτώ (258) σταυρούς προτίμησης.
 4. ΒΕΡΟΠΛΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους πενήντα έξι (256) σταυρούς προτίμησης.
 5. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε διακόσιους τριάντα επτά (237) σταυρούς προτίμησης.
 6. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα (190) σταυρούς προτίμησης.
 7. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα δύο (152) σταυρούς προτίμησης.
 8. ΒΑΡΔΑΛΗ ΚΑΡΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ (ΞΕΝΙΑ) του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα έξι (146) σταυρούς προτίμησης.
 9. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εβδομήντα οκτώ (78) σταυρούς προτίμησης.

Β) Από τον επιλαχόντα συνδυασμό «Ενωμένοι Δημιουργούμε»

Εκλογική Περιφέρεια Αγίου Αθανασίου

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 1. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ ως επικεφαλής του συνδυασμού «Ενωμένοι Δημιουργούμε» έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού.
 2. ΒΑΔΑΡΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εννιακόσιους πέντε (905) σταυρούς προτίμησης.
 3. ΜΠΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ έλαβε οκτακόσιους τριάντα τρεις (833) σταυρούς προτίμησης.
 4. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ έλαβε επτακόσιους ενενήντα πέντε (795) σταυρούς προτίμησης.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 1. ΟΚΛΑΛΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ έλαβε επτακόσιους ογδόντα ένα (781) σταυρούς προτίμησης.
 2. ΛΙΟΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΗΛΙΑ έλαβε εξακόσιους τριάντα εννέα (639) σταυρούς προτίμησης.
 3. ΣΥΡΙΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΠΑΣΧΑΛΗ έλαβε εξακόσιους τριάντα εννέα (639) σταυρούς προτίμησης.
 4. ΓΙΑΛΟΨΟΥ – ΨΙΛΙΤΕΛΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εξακόσιους δέκα πέντε (615) σταυρούς προτίμησης.
 5. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πεντακόσιους ενενήντα (590) σταυρούς προτίμησης.
 6. ΖΟΡΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους εβδομήντα (570) σταυρούς προτίμησης.
 7. ΔΟΥΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πεντακόσιους εξήντα οκτώ (568) σταυρούς προτίμησης.
 8. ΤΣΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους πενήντα οκτώ (558) σταυρούς προτίμησης.
 9. ΑΝΕΣΤΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ΔΗΜΟΥ έλαβε πεντακόσιους πενήντα επτά (557) σταυρούς προτίμησης.
 10. ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε τετρακόσιους τριάντα εννέα (439) σταυρούς προτίμησης.
 11. ΠΟΥΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους τριάντα δύο (432) σταυρούς προτίμησης.
 12. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους τέσσερις (404) σταυρούς προτίμησης.
 13. ΣΤΑΜΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριακόσιους ογδόντα πέντε (385) σταυρούς προτίμησης.
 14. ΔΕΔΟΥΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριακόσιους εξήντα πέντε (365) σταυρούς προτίμησης.
 15. ΜΙΜΗΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΡΥΜΑΧΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ έλαβε τριακόσιους πενήντα (350) σταυρούς προτίμησης.
 16. ΛΑΜΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε τριακόσιους σαράντα επτά (347) σταυρούς προτίμησης.
 17. ΝΙΚΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΟΥ έλαβε τριακόσιους δεκαπέντε (315) σταυρούς προτίμησης.
 18. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του ΗΛΙΑ έλαβε τριακόσιους έξι (306) σταυρούς προτίμησης.
 19. ΠΑΠΩΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε διακόσιους εβδομήντα οκτώ (278) σταυρούς προτίμησης.
 20. ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους τριάντα έξι (236) σταυρούς προτίμησης.
 21. ΜΠΑΪΡΑΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους είκοσι δύο (222) σταυρούς προτίμησης.
 22. ΔΑΓΡΕΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΗΛΙΑ έλαβε εκατόν ενενήντα τρεις (193) σταυρούς προτίμησης.
 23. ΚΑΚΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα έξι (166) σταυρούς προτίμησης.

Εκλογική Περιφέρεια Κουφαλίων

ΤΑΚΤΙΚΟΣ

 1. ΧΑΤΣΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εξακόσιους τριάντα δύο (632) σταυρούς προτίμησης.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 1. ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εξακόσιους τριάντα ένα (631) σταυρούς προτίμησης.
 2. ΓΚΟΤΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε τριακόσιους εβδομήντα επτά (377) σταυρούς προτίμησης.
 3. ΤΟΨΑΧΑΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΣΑΒΒΑ έλαβε τριακόσιους είκοσι επτά (327) σταυρούς προτίμησης.
 4. ΖΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ έλαβε τριακόσιους έντεκα (311) σταυρούς προτίμησης.
 5. ΚΟΚΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΚΕΤΤΑ έλαβε τριακόσιους έξι (306) σταυρούς προτίμησης.
 6. ΠΑΠΑΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους ενενήντα τρεις (293) σταυρούς προτίμησης.
 7. ΒΑΝΤΣΙΟΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ έλαβε διακόσιους ενενήντα τρεις (293) σταυρούς προτίμησης.
 8. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ έλαβε διακόσιους ογδόντα δύο (282) σταυρούς προτίμησης.
 9. ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε διακόσιους σαράντα τέσσερις (244) σταυρούς προτίμησης.
 10. ΓΚΟΡΤΣΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε διακόσιους σαράντα (240) σταυρούς προτίμησης.
 11. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους δεκατέσσερις (214) σταυρούς προτίμησης.
 12. ΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ έλαβε διακόσιους επτά (207) σταυρούς προτίμησης.
 13. ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα εννέα (179) σταυρούς προτίμησης.
 14. ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΙΩΑΝΝΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα (150) σταυρούς προτίμησης.
 15. ΔΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΣΧΑΛΗ έλαβε εκατόν τριάντα οκτώ (138) σταυρούς προτίμησης.
 16. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ έλαβε εκατόν δέκα (110) σταυρούς προτίμησης.
 17. ΛΑΓΓΟΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε εκατόν εννέα (109) σταυρούς προτίμησης.
 18. ΦΡΥΔΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν έξι (106) σταυρούς προτίμησης.
 19. ΣΕΒΑΣΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε σαράντα ένα (41) σταυρούς προτίμησης.

Εκλογική Περιφέρεια Χαλκηδόνος

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 1. ΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του ΙΩΑΝΝΟΥ έλαβε οκτακόσιους τριάντα πέντε (835) σταυρούς προτίμησης.
 2. ΒΑΪΝΑΣ ΖΗΣΗΣ του ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ έλαβε επτακόσιους τριάντα οκτώ (738) σταυρούς προτίμησης.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 1. ΦΙΚΑΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε εξακόσιους σαράντα (640) σταυρούς προτίμησης.
 2. ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΘΩΜΑ έλαβε εξακόσιους έξι (606) σταυρούς προτίμησης.
 3. ΚΟΡΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πεντακόσιους ενενήντα δύο (592) σταυρούς προτίμησης.
 4. ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ του ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ έλαβε πεντακόσιους ογδόντα δύο (582) σταυρούς προτίμησης.
 5. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πεντακόσιους πέντε (505) σταυρούς προτίμησης.
 6. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΩΜΑ έλαβε τριακόσιους εβδομήντα πέντε (375) σταυρούς προτίμησης.
 7. ΜΠΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τριακόσιους τριάντα δύο (332) σταυρούς προτίμησης.
 8. ΚΑΡΚΑΜΑΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριακόσιους είκοσι επτά (327) σταυρούς προτίμησης.
 9. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τριακόσιους είκοσι πέντε (325) σταυρούς προτίμησης.
 10. ΝΕΛΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους δύο (302) σταυρούς προτίμησης.
 11. ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ έλαβε διακόσιους ενενήντα οκτώ (298) σταυρούς προτίμησης.
 12. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΛΙΖΑ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε διακόσιους πενήντα τρεις (253) σταυρούς προτίμησης.

Γ) Από τον επιλαχόντα συνδυασμό «ΕΝΕΡΓΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ»

Εκλογική Περιφέρεια Αγίου Αθανασίου

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 1. ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε πεντακόσιους εξήντα έξι (566) σταυρούς προτίμησης.
 2. ΑΛΕΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ έλαβε πεντακόσιους πενήντα δύο (552) σταυρούς προτίμησης.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 1. ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΤΡΥΦΩΝΑ έλαβε τριακόσιους ενενήντα έξι (396) σταυρούς προτίμησης.
 2. ΒΟΥΡΛΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριακόσιους εβδομήντα δύο (372) σταυρούς προτίμησης.
 3. ΚΟΥΜΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ – ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ του ΚΥΡΙΑΖΗ έλαβε τριακόσιους πενήντα εννέα (359) σταυρούς προτίμησης.
 4. ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ έλαβε τριακόσιους πενήντα ένα (351) σταυρούς προτίμησης.
 5. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τριακόσιους τριάντα έξι (336) σταυρούς προτίμησης.
 6. ΠΙΤΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε διακόσιους ογδόντα ένα (281) σταυρούς προτίμησης.
 7. ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε διακόσιους εβδομήντα έξι (276) σταυρούς προτίμησης.
 8. ΒΑΣΙΛΑΚΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε διακόσιους εξήντα οκτώ (268) σταυρούς προτίμησης.
 9. ΦΩΤΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε διακόσιους σαράντα εννέα (249) σταυρούς προτίμησης.
 10. ΚΟΥΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε διακόσιους δεκαέξι (216) σταυρούς προτίμησης.
 11. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΟΡΕΣΤΗ έλαβε εκατόν ενενήντα επτά (197) σταυρούς προτίμησης.
 12. ΣΑΒΒΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ έλαβε εκατόν ενενήντα δύο (192) σταυρούς προτίμησης.
 13. ΓΚΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ΦΡΟΣΩ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα έξι (176) σταυρούς προτίμησης.
 14. ΣΑΑΤΣΑΚΗ ΕΥΝΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν σαράντα έξι (146) σταυρούς προτίμησης.
 15. ΒΛΑΣΑΚΗΣ ΠΑΡΗΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα έξι (146) σταυρούς προτίμησης.
 16. ΚΟΙΜΙΣΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν επτά (107) σταυρούς προτίμησης.
 17. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν ένα (101) σταυρούς προτίμησης.
 18. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε ογδόντα οκτώ (88) σταυρούς προτίμησης.

Εκλογική Περιφέρεια Κουφαλίων

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 1. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ ως επικεφαλής του συνδυασμού «ΕΝΕΡΓΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ» έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού.
 2. ΜΗΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ έλαβε οκτακόσιους τριάντα τρεις (833) σταυρούς προτίμησης.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 1. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ έλαβε επτακόσιους πενήντα δύο (752) σταυρούς προτίμησης.
 2. ΠΙΤΣΙΛΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε πεντακόσιους εβδομήντα οκτώ (578) σταυρούς προτίμησης.
 3. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΑΛΙΚΗ ΤΟΥ ΣΕΡΓΚΕΙ έλαβε πεντακόσιους εξήντα πέντε (565) σταυρούς προτίμησης.
 4. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πεντακόσιους είκοσι έξι (526) σταυρούς προτίμησης.
 5. ΚΑΤΣΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΣΧΑΛΗ έλαβε πεντακόσιους οκτώ (508) σταυρούς προτίμησης.
 6. ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε τετρακόσιους εξήντα οκτώ (468) σταυρούς προτίμησης.
 7. ΑΪΒΑΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε τριακόσιους εβδομήντα έξι (376) σταυρούς προτίμησης.
 8. ΓΑΤΙΔΟΥ – ΜΑΛΑΘΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους σαράντα επτά (347) σταυρούς προτίμησης.
 9. ΚΟΥΚΟΥΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριακόσιους σαράντα τέσσερις (344) σταυρούς προτίμησης.
 10. ΚΑΡΚΑΜΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε τριακόσιους τριάντα οκτώ (338) σταυρούς προτίμησης.
 11. ΣΑΪΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριακόσιους είκοσι τρεις (323) σταυρούς προτίμησης.
 12. ΚΑΤΗΡΤΣΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε διακόσιους ενενήντα εννέα (299) σταυρούς προτίμησης.
 13. ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους πενήντα (250) σταυρούς προτίμησης.
 14. ΓΙΑΝΝΟΥΠΛΑΚΗ – ΜΑΛΛΙΑΣΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ έλαβε διακόσιους δύο (202) σταυρούς προτίμησης.
 15. ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ – ΓΙΑΜΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα ένα (181) σταυρούς προτίμησης.
 16. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα πέντε (175) σταυρούς προτίμησης.
 17. ΜΠΟΖΑΓΛΥΚΙΔΟΥ ΖΩΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα τέσσερις (154) σταυρούς προτίμησης.
 18. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ έλαβε εκατόν είκοσι οκτώ (128) σταυρούς προτίμησης.
 19. ΣΧΟΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εκατόν τέσσερις (104) σταυρούς προτίμησης.

Εκλογική Περιφέρεια Χαλκηδόνος

ΤΑΚΤΙΚΟΣ

 1. ΓΚΟΛΦΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε εξακόσιους εξήντα επτά (667) σταυρούς προτίμησης.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 1. ΜΠΟΥΤΖΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ έλαβε πεντακόσιους εξήντα εννέα (569) σταυρούς προτίμησης.
 2. ΣΤΡΕΖΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους εβδομήντα τέσσερις (474) σταυρούς προτίμησης.
 3. ΜΠΙΤΣΙΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους σαράντα έξι (446) σταυρούς προτίμησης.
 4. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΡΧΟΝΤΗ έλαβε τετρακόσιους είκοσι τρεις (423) σταυρούς προτίμησης.
 5. ΚΟΚΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους εξήντα ένα (361) σταυρούς προτίμησης.
 6. ΜΠΑΤΖΑΡΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΣΧΑΛΗ έλαβε τριακόσιους πενήντα επτά (357) σταυρούς προτίμησης.
 7. ΓΚΟΥΔΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριακόσιους δεκαεπτά (317) σταυρούς προτίμησης.
 8. ΚΑΡΚΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους ενενήντα ένα (291) σταυρούς προτίμησης.
 9. ΜΕΡΤΖΙΜΕΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ έλαβε διακόσιους ογδόντα (280) σταυρούς προτίμησης.
 10. ΜΠΑΣΙΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε διακόσιους τριάντα οκτώ (238) σταυρούς προτίμησης.
 11. ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ έλαβε διακόσιους οκτώ (208) σταυρούς προτίμησης.
 12. ΜΟΣΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα έξι (176) σταυρούς προτίμησης.
 13. ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα έξι (176) σταυρούς προτίμησης.
 14. ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΕΡΑΝΤΖΗ έλαβε εκατόν εξήντα τέσσερις (164) σταυρούς προτίμησης.
 15. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν πενήντα δύο (152) σταυρούς προτίμησης.

Δ) Από τον επιλαχόντα συνδυασμό «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ».

Εκλογική Περιφέρεια Αγίου Αθανασίου

ΤΑΚΤΙΚΟΣ

 1. ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασμού «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ» έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 1. ΜΠΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε πεντακόσιους ογδόντα ένα (581) σταυρούς προτίμησης.
 2. ΤΣΙΜΠΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα (170) σταυρούς προτίμησης.
 3. ΞΥΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εκατόν οκτώ (108) σταυρούς προτίμησης.
 4. ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε ενενήντα πέντε (95) σταυρούς προτίμησης.
 5. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε ογδόντα τέσσερις (84) σταυρούς προτίμησης.
 6. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εβδομήντα εννέα (79) σταυρούς προτίμησης.
 7. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εβδομήντα τέσσερις (74) σταυρούς προτίμησης.
 8. ΗΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε εξήντα οκτώ (68) σταυρούς προτίμησης.
 9. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εξήντα τέσσερις (64) σταυρούς προτίμησης.
 10. ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πενήντα επτά (57) σταυρούς προτίμησης.
 11. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΓΑΘΩΝΟΣ έλαβε πενήντα επτά (57) σταυρούς προτίμησης.
 12. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριάντα οκτώ (38) σταυρούς προτίμησης.
 13. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ έλαβε τριάντα πέντε (35) σταυρούς προτίμησης.
 14. ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε είκοσι πέντε (25) σταυρούς προτίμησης.
 1. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης.

Εκλογική Περιφέρεια Κουφαλίων

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 1. ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα εννέα (159) σταυρούς προτίμησης.
 2. ΓΚΟΤΣΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εκατόν πενήντα εννέα (159) σταυρούς προτίμησης.
 3. ΑΡΚΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν δεκαεπτά (117) σταυρούς προτίμησης.
 4. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ έλαβε εκατόν δεκαεπτά (117) σταυρούς προτίμησης.
 5. ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗ ΕΛΕΝΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε εκατόν έξι (106) σταυρούς προτίμησης.
 6. ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εκατόν πέντε (105) σταυρούς προτίμησης.
 7. ΔΕΜΠΕΡΔΕΜΗ ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΗ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ έλαβε ενενήντα επτά (97) σταυρούς προτίμησης.
 8. ΔΕΔΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε ογδόντα ένα (81) σταυρούς προτίμησης.
 9. ΔΕΛΗΔΗΜΟΥ ΖΩΗ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ έλαβε ογδόντα ένα (81) σταυρούς προτίμησης.
 10. ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εβδομήντα εννέα (79) σταυρούς προτίμησης.
 11. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εβδομήντα πέντε (75) σταυρούς προτίμησης.
 12. ΚΙΜΠΡΙΚΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΟΡΔΑΝΗ έλαβε εξήντα εννέα (69) σταυρούς προτίμησης.
 13. ΓΚΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εξήντα (60) σταυρούς προτίμησης.
 14. ΝΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε σαράντα επτά (47) σταυρούς προτίμησης.
 15. ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ έλαβε σαράντα πέντε (45) σταυρούς προτίμησης.

Εκλογική Περιφέρεια Χαλκηδόνος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 1. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΣΠΥΡΟΥ έλαβε τετρακόσιους εξήντα (460) σταυρούς προτίμησης.
 2. ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΟΥ – ΚΑΡΑΓΚΙΑΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ συζ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα ένα (131) σταυρούς προτίμησης.
 3. ΛΗΜΝΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι έξι (126) σταυρούς προτίμησης.
 4. ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν δύο (102) σταυρούς προτίμησης.
 5. ΛΥΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε ογδόντα τέσσερις (84) σταυρούς προτίμησης.
 6. ΚΑΡΚΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε ογδόντα δύο (82) σταυρούς προτίμησης.
 7. ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε ογδόντα δύο (82) σταυρούς προτίμησης.
 8. ΒΑΣΙΛΟΓΟΥ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εβδομήντα εννέα (79) σταυρούς προτίμησης.
 9. ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΣΧΑΛΗ έλαβε εξήντα τρεις (63) σταυρούς προτίμησης.
 10. ΠΑΠΟΥΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ έλαβε εξήντα τρεις (63) σταυρούς προτίμησης.
 11. ΠΟΡΦΥΡΙΔΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε πενήντα (50) σταυρούς προτίμησης.
 12. ΚΙΟΥΛΠΕΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε σαράντα πέντε (45) σταυρούς προτίμησης.
 13. ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε είκοσι τέσσερις (24) σταυρούς προτίμησης.
 14. ΚΡΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε είκοσι δύο (22) σταυρούς προτίμησης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *